Alliansbudget 2018 har klubbats i Solna

Under gårdagens kommunfullmäktige klubbades Solna stads alliansbudget för 2018 igenom. Alliansens politiska prioriteringar är på totalt 104 mkr och fokuserar på trygg utemiljö, en trygg och modern skola, trygg omsorg, cykelvägar och miljö.

– Solna ska vara snyggt, tryggt och modernt. Alliansen stärker bland annat stadsmiljön med fortsatta trygghetsinsatser, trevligare parkmiljö och rustade lekplatser. Dessvärre fortsätter utjämningsskatten att vara en av Solnas snabbast växande och största kostnader och ökar från 700 till 830 mkr nästa år, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Den här budgeten är en investering i vår framtid, det vill säga i våra barn. Vi gör flera satsningar på skolan, bland annat 15 mkr till en kvalitetssäkring, säger Marianne Damström Gereben (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.

– Jag är glad att budgeten innehåller satsningar på vattenkvalitet, mer pengar till cykelåtgärder och förbättrad närmiljö, exempelvis lekplatser säger, säger Magnus Persson (C), kommunalråd.

– Det är glädjande att kunna göra förstärkningar inom Solnas omvårdnad, både när det gäller äldre och LSS. Att vi också fortsätter med trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön är viktigt, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd.

Sammantaget har det under mandatperioden gjorts budgetökningar i Solna på över en halv miljard kronor. Skatten lämnas oförändrad på 17,12 kronor.

Alliansens riktade satsningar 2018:

• Invändigt underhåll förskolor/skollokaler 20 mkr
• Kvalitetssäkra förskola/skola 15 mkr
• Digitalisering/välfärdsteknik 15 mkr
• Fortsatta trygghetssatsningar 10 mkr
• Fortsatta förbättringar cykelvägar 10 mkr
• Insatser LSS 10 mkr
• Trygghet och elevhälsa i skolan 5 mkr
• Säkra kvalitet bland Solnas vattenförekomster 5 mkr
• Lekplatser 5 mkr
• Parkmiljö 5 mkr
• Hög ålder ska beaktas mer än i dag för plats på äldreboende 3 mkr
• Solnas 75-årsjubileum 1 mkr

 


KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer