Alliansbudget 2018 har klubbats i Solna

Under gårdagens kommunfullmäktige klubbades Solna stads alliansbudget för 2018 igenom. Alliansens politiska prioriteringar är på totalt 104 mkr och fokuserar på trygg utemiljö, en trygg och modern skola, trygg omsorg, cykelvägar och miljö.

– Solna ska vara snyggt, tryggt och modernt. Alliansen stärker bland annat stadsmiljön med fortsatta trygghetsinsatser, trevligare parkmiljö och rustade lekplatser. Dessvärre fortsätter utjämningsskatten att vara en av Solnas snabbast växande och största kostnader och ökar från 700 till 830 mkr nästa år, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Den här budgeten är en investering i vår framtid, det vill säga i våra barn. Vi gör flera satsningar på skolan, bland annat 15 mkr till en kvalitetssäkring, säger Marianne Damström Gereben (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.

– Jag är glad att budgeten innehåller satsningar på vattenkvalitet, mer pengar till cykelåtgärder och förbättrad närmiljö, exempelvis lekplatser säger, säger Magnus Persson (C), kommunalråd.

– Det är glädjande att kunna göra förstärkningar inom Solnas omvårdnad, både när det gäller äldre och LSS. Att vi också fortsätter med trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön är viktigt, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd.

Sammantaget har det under mandatperioden gjorts budgetökningar i Solna på över en halv miljard kronor. Skatten lämnas oförändrad på 17,12 kronor.

Alliansens riktade satsningar 2018:

• Invändigt underhåll förskolor/skollokaler 20 mkr
• Kvalitetssäkra förskola/skola 15 mkr
• Digitalisering/välfärdsteknik 15 mkr
• Fortsatta trygghetssatsningar 10 mkr
• Fortsatta förbättringar cykelvägar 10 mkr
• Insatser LSS 10 mkr
• Trygghet och elevhälsa i skolan 5 mkr
• Säkra kvalitet bland Solnas vattenförekomster 5 mkr
• Lekplatser 5 mkr
• Parkmiljö 5 mkr
• Hög ålder ska beaktas mer än i dag för plats på äldreboende 3 mkr
• Solnas 75-årsjubileum 1 mkr

 


Trafikverket måste leverera!


Läs mer

Nattvandraren Patrik Aftonkrantz får KD Solnas vitsippspris


Läs mer

Bagartorp utvecklas


Läs mer

Strategi mot hedersrelaterat våld


Läs mer

Budget 2018: Tryggare stadsmiljö


Läs mer

Studiebesök hos Frivilliga resursgruppen (FRG)


Läs mer

Budget 2018: Hög ålder ska beaktas vid biståndsbedömning


Läs mer

Pensionärerna behöver riktiga satsningar – inte tomma löften


Läs mer

Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer

Sambeskattning för en ny tid


Läs mer