Nattvandraren Patrik Aftonkrantz får KD Solnas vitsippspris

Nattvandraren Patrik Aftonkrantz får Kristdemokraterna i Solnas vitsippspris för insatser för ett tryggare Solna.  

Vitsippan är Kristdemokraternas partiblomma. Associationerna går till vårens obändiga växtkraft och att vitsippan är så svår att utrota, precis som människors engagemang i samhället. Vitsippspriset delas ut för små och stora insatser som är viktiga för samhället, ofta utförda i det tysta.

Årets vitsippspris delades ut till Bagartorpsbon Patrik Aftonkrantz med motiveringen:

Patrik Aftonkrantz är initiativtagare till och har i flera år varit drivande för att hålla nattvandringarna i Bagartorp levande. Genom sin närvaro på dygnets mörka timmar har han och andra nattvandrare ökat tryggheten i området. Det goda exemplet på lyckade nattvandringar har inspirerat boende också i Järvastaden, Frösunda och Hagalund. Patrik har i gärning och anda visat på civilsamhällets styrka.

Prisutdelningen leddes av Kristdemokraterna i Solnas ordförande Ansgar Toscha.

Patrik Aftonkrantz underströk vikten av att så många föräldrar som möjligt vid något tillfälle per går ut och nattvandrar, särskilt innan barnen har blivit för gamla. Det är när barnen fortfarande är små som en god och långsiktig relation kan byggas upp mellan nattvandrarna, barnen och deras familjer.

– Patrik Aftonkrantz engagemang för nattvandring och ett tryggare Solna är inspirerande. Han visar vilken stor skillnad några aktiva föräldrar kan göra för en hel stadsdel, säger Ansgar Toscha, ordförande för Kristdemokraterna i Solna.


KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer