Trafikverket måste leverera!

I början av juli i år invigdes Citybanan med bandklippning och högtidstal. Förhoppningarna på den sex kilometer långa tågtunneln under centrala Stockholm med sina två nya stationer, Stockholm City och Odenplan, var högt ställda. Äntligen skulle pendeltågstrafiken få ett ordentligt lyft. Med 46 nyinköpta tåg till ett värde av cirka 4,5 miljarder kronor och helt egna spår för pendeltågen från Älvsjö till Tomteboda såg vi en möjlighet till tätare trafik och färre störningar.

Avtalet för att genomföra projektet Citybanan sade att staten har som ambition att erbjuda 24 tåg per timme genom Citybanan i högtrafik. I Järnvägsbeskrivningen för trafikåret 2018 är beskedet istället 20 tåg per timme genom Citybanan. Men när landstingets trafikförvaltning, alltså SL, ska ansöka om hur många tåg som ska köra på sträckan kom det fram att systemet högst klarar av 16 tåg per timme genom Citybanan.

Detta är naturligtvis inte acceptabelt. Om resenärerna betalar skatt för att staten tillsammans med landsting och kommuner i Stockholm-Mälardalsregionen ska plöja ner mer än 20 miljarder kronor i en ny järnväg bör vi kunna förvänta oss att kapaciteten i systemet också kommer att öka.

Nu måste regeringen och Trafikverket visa vilka åtgärder som måste genomföras för att kapaciteten på Citybanan ska kunna öka till de utlovade nivåerna så snart som möjligt. Grunden måste vara att de som pendlar ska få fler tåg, precis som det var tänkt från början. I rusningstid måste vi kunna utöka trafiken för de stationer som nu i december får färre avgångar, där Ulriksdals station i Solna är ett exempel.

Stockholmsregionen växer varje år och redan i dag har invånarna svårt att få plats på tågen under rusningstid. Minskad trafik och ökad trängsel är inte lösningen om vi vill öka andelen som väljer kollektivtrafiken i stället för bilen.

Om inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen lyckas få trafiken i Citybanan att gå tillräckligt ofta tvingas vi som styr SL söka nya lösningar. Vi kan behöva ansöka om att även köra tåg på den gamla Getingmidjan vid Stockholms central. Det skulle inte vara något det bästa alternativet, varken för oss eller den övriga tågtrafiken, men vi inser att vi verkligen måste se över alla möjligheter. Stockholmarna och Solnaborna ska självklart få den kollektivtrafik som de behöver och har betalat för.

Karl Henriksson (KD),
Ordförande för landstingets beredning för trafikplanering

Samuel Klippfalk (KD),
Kommunalråd, Solna


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer