Den problematiska doftsättningen i Solna centrum upphör

En dom från Mark- och miljööverdomstolen förbjuder doftsättningen vid Solna centrums entréer.

Tidigare har både miljö- och hälsoskyddsnämnden och länsstyrelsen sagt nej till doftsättning av entréerna. Ärendet prövades i mark- och miljödomstolen, vilken tillät doftsättningen. Domen överklagades av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna och mark- och miljööverdomstolen gick på stadens linje och beslutade att doftsättningen inte är tillåten.

– Doftsättningen av vissa entréer har varit ett hinder för allergiska och överkänsliga att besöka Solna centrum, vilket varit olyckligt. Att mark- och miljööverdomstolen nu landat i denna slutsats är glädjande, säger Stefan Appelgren (KD), vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna.


Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer

Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö


Läs mer

Solna stad förenklar för volontärer


Läs mer

Nytt seniorboende i Bergshamra


Läs mer