Den problematiska doftsättningen i Solna centrum upphör

En dom från Mark- och miljööverdomstolen förbjuder doftsättningen vid Solna centrums entréer.

Tidigare har både miljö- och hälsoskyddsnämnden och länsstyrelsen sagt nej till doftsättning av entréerna. Ärendet prövades i mark- och miljödomstolen, vilken tillät doftsättningen. Domen överklagades av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna och mark- och miljööverdomstolen gick på stadens linje och beslutade att doftsättningen inte är tillåten.

– Doftsättningen av vissa entréer har varit ett hinder för allergiska och överkänsliga att besöka Solna centrum, vilket varit olyckligt. Att mark- och miljööverdomstolen nu landat i denna slutsats är glädjande, säger Stefan Appelgren (KD), vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna.


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer