Solna stad förenklar för volontärer

Solna stad har många volontärer inom flera av stadens verksamheter. För att kunna effektivisera arbetet med volontärer kommer staden därför att göra det enklare att knyta samman volontärer och stadens olika verksamheter.

Staden har en mängd volontärer i sin verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen har volontärer från Bergshamra PRO som hjälper till med läxläsning, kultur- och fritidsnämnden driver projektet ”låna en solnabo” och omvårdnadsförvaltningen har över hundra volontärer i förvaltningens olika seniorverksamheter.

Solnas stads volontärer utgörs av både enstaka privatpersoner och civilsamhället, i form av organisationer och föreningar. Dessa fyller en viktig funktion i stadens olika verksamheter.

För att effektivisera arbetet har statsledningsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en samlingssida på Solna stads webbplats med information om möjliga vägar till volontärsarbetet och med kontaktinformation till berörda frivilligorganisationer. Även kontaktcenter ska kunna assistera och guida de kommunmedborgare och föreningar som är intresserade att engagera sig som volontärer.

– De insatser som stadens volontärer gör är ovärderliga. Det är viktigt att staden gör vad den kan för att underlätta för de människor som vill engagera sig ideellt för stadens och solnabornas bästa, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd ordförande i omvårdnadsnämnden.


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer