Solna stad förenklar för volontärer

Solna stad har många volontärer inom flera av stadens verksamheter. För att kunna effektivisera arbetet med volontärer kommer staden därför att göra det enklare att knyta samman volontärer och stadens olika verksamheter.

Staden har en mängd volontärer i sin verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen har volontärer från Bergshamra PRO som hjälper till med läxläsning, kultur- och fritidsnämnden driver projektet ”låna en solnabo” och omvårdnadsförvaltningen har över hundra volontärer i förvaltningens olika seniorverksamheter.

Solnas stads volontärer utgörs av både enstaka privatpersoner och civilsamhället, i form av organisationer och föreningar. Dessa fyller en viktig funktion i stadens olika verksamheter.

För att effektivisera arbetet har statsledningsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en samlingssida på Solna stads webbplats med information om möjliga vägar till volontärsarbetet och med kontaktinformation till berörda frivilligorganisationer. Även kontaktcenter ska kunna assistera och guida de kommunmedborgare och föreningar som är intresserade att engagera sig som volontärer.

– De insatser som stadens volontärer gör är ovärderliga. Det är viktigt att staden gör vad den kan för att underlätta för de människor som vill engagera sig ideellt för stadens och solnabornas bästa, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd ordförande i omvårdnadsnämnden.


Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer

Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö


Läs mer

Den problematiska doftsättningen i Solna centrum upphör


Läs mer

Nytt seniorboende i Bergshamra


Läs mer