Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet

I tisdags fastställde omvårdnadsnämnden i Solna vilka krav som ska ställas på kommande leverantörer av äldreboenden till staden.

Upphandlingen, som sträcker sig upp till elva år, genomförs eftersom att de tidigare avtalen löper ut under början av nästa år.

I upphandlingen tas hänsyn till bland annat användning av ny välfärdsteknik, vilket kommer att förbättra och underlätta omsorgen av stadens äldre.

Omvårdnadsnämnden vill att äldreboendena ska erbjuda hälsosam kost och därför kommer krav att ställas på att svenskt kött eller annat kött med en låg halt av antibiotika serveras till de boende.

Staden ställer också krav på att utföraren ska ta emot praktikanter, elever och studerande och erbjuda sommarjobb till ungdomar i Solna stad.

– Detta är en stor upphandling och det är därför glädjande att vi har antagit ett förfrågningsunderlag som tydligt speglar vår vision av hur äldreomsorgen ska utvecklas. Att upphandlingen dessutom sträcker sig över elva år gör att vi kommer att få en god kontinuitet i verksamheten och utförarna har möjlighet att arbeta långsiktigt med kvalitetsutveckling, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i omvårdnadsnämnden.

 

Fakta om upphandlingen:
Antal platser: 445 och 44 platser för dagverksamhet
Profiler: Konst – hantverk, mat – dryck, natur – trädgård, idrott och friluftsliv, m.fl.
Avtalets värde: 3,3 miljarder kronor
Avtalets längd: 3+4+4 år


KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer