Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet

För ökad säkerhet kommer kameror sättas upp vid Karolinska institutets huvudentré. Syftet är att stävja brott och att säkerställa så att obehöriga inte tar sig in i byggnaden.

– Vi har nyligen tagit initiativ till ökad kameraövervakning kring Friends Arena och Mall of Scandinavia och ser också positivt på kameror kring Karolinska institutet, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stadsledningsförvaltningen i Solna har på initiativ av Alliansen uppdragits att tillsammans med polis och företag som verkar i områden i behov av trygghetskameror, utreda och därefter ansöka om tillstånd för detta. Syftet är att enklare kunna förbygga brott, identifiera och döma skyldiga samt ge brottsoffer upprättelse.

– Vi stärker tryggheten lokalt och har under mandatperioden beslutat om ett samverkansavtal med polisen vilket bland annat innebär ökad fotpatrullering i Solna. Kameraövervakning på utvalda platser kompletterar de gemensamma insatserna för att motverka brott, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i trygghetsrådet.


Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer

Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö


Läs mer

Solna stad förenklar för volontärer


Läs mer