Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet

För ökad säkerhet kommer kameror sättas upp vid Karolinska institutets huvudentré. Syftet är att stävja brott och att säkerställa så att obehöriga inte tar sig in i byggnaden.

– Vi har nyligen tagit initiativ till ökad kameraövervakning kring Friends Arena och Mall of Scandinavia och ser också positivt på kameror kring Karolinska institutet, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stadsledningsförvaltningen i Solna har på initiativ av Alliansen uppdragits att tillsammans med polis och företag som verkar i områden i behov av trygghetskameror, utreda och därefter ansöka om tillstånd för detta. Syftet är att enklare kunna förbygga brott, identifiera och döma skyldiga samt ge brottsoffer upprättelse.

– Vi stärker tryggheten lokalt och har under mandatperioden beslutat om ett samverkansavtal med polisen vilket bland annat innebär ökad fotpatrullering i Solna. Kameraövervakning på utvalda platser kompletterar de gemensamma insatserna för att motverka brott, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i trygghetsrådet.


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer