Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård

Det blir inget kommunalt övertagande av hemsjukvården i Stockholms län just nu. Igår meddelade Storsthlm att överföringen av hemsjukvården får anstå. Kristdemokraterna i Solna beklagar detta.

Ett kommunalt övertagande av hemsjukvården skulle innebära att kommunen tar över merparten av de vård- och omsorgsinsatser som idag utförs av landstinget i hemmet. Med den reformen skulle de patienter som får insatser från både landstinget och kommunen kunna få dessa utförda av en och samma organisation. Det skulle innebära ett tydligare huvudmannaskap, öka kontinuiteten i vårdprocessen och samtidigt kunna leda till färre besök från olika personer i hemmet.

– Jag har inte tagit del av det förslag som förkastats, eftersom processen strandade före den kom till behandling i kommunerna. Jag har därför svårt att ta ställning till om det skulle varit bra eller inte ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. Jag beklagar att samtalen strandat och jag hade gärna sett att vi skulle tagit över hemsjukvården då det ger bättre möjligheter till en personcentrerad vård och omsorg säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i omvårdnadsnämnden.

Med dagens system finns det en risk att patienter hamnar mellan stolarna när både landstinget och länets kommuner har ansvaret att vårda samma patient.

Stockholms läns landsting och länets kommuner har inte lyckats komma överens om de ekonomiska och praktiska förutsättningarna för att genomföra övertagandet av hemsjukvården. Därmed blir Stockholms län fortsatt det enda länet i Sverige som inte har genomfört detta.

– De problem som identifierats i den här processen har uppenbarligen kunnat lösas på andra håll i landet. Det finns alltså god möjlighet att dra mycket lärdomar från andra län av hur processen bäst förs över. Jag hoppas att vi snart igen kan komma igång med samtal om att ta över hemsjukvården avslutar Samuel Klippfalk.


KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer