• Ökad valfrihet i Solnas omsorg

  Omvårdnadsnämnden har beslutat att upphandla ledsagarservice och avlösarservice enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det kommer att innebära en ökad valfrihet för brukaren.

  (mer…)

 • Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården

  De sköraste patienterna i Stockholms län får vänta än längre på en bättre fungerande vårdprocess eftersom landstinget och kommunerna ännu inte har lyckats enas om de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Att låta politisk prestige, revirtänk eller millimeterrättvisa fälla en reform som skulle förbättra vården av länets sjukaste är ovärdigt.

   

  (mer…)