• Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll

    Hedersrelaterat våld och förtryck kan aldrig accepteras i Solna, därför tas nu en strategi fram för att förebygga och bekämpa detta. Ett första steg tas den 3 maj då förslaget behandlas i Trygghetsrådet. Därefter går den ut på remiss till berörda nämnder för ett slutligt beslut i kommunstyrelsen.

    (mer…)