• Bostäder är högt prioriterat

  Vänsterpartiet skriver i sin replik på vår insändare att de inte syftar till att bygga skyskrapor utan i stället vill bygga höghus. När man formulerar sig som att det ska byggas ”så högt som det bara är möjligt” på en plats där det saknas höjdbegränsningar, så för det lätt tankarna till skyskrapor.

  Något som vi anser vara märkligt då Vänsterpartiets argumentation för Råstasjön var att det inte skulle vara höghus i närheten av ett naturreservat, något som man nu förespråkar vid Igelbäcken. Det är märkligt och inkonsekvent, anser vi.

  Rörande kritiken mot att det är radhus som är planerade på kvarteret Grankällan så är detta ett led i att skapa mer mångfald i bostadsformerna i Solna. Det har i stor utsträckning diskuterats om att Solna har en alldeles för homogen bostadsform. Där bostadsrätter ställts mot hyresrätter. Men faktum är att lägenheter, vare sig det är hyresrätter eller bostadsrätter, är den bostadsform som är dominerande i Solna, motsvarande cirka 98 procent av alla bostäder. Solna är dessutom en av de städer i Stockholmsregionen som procentuellt har flest hyresrätter i dagsläget. Däremot utgör radhus en försvinnande liten del av bostadsbeståndet i Solna. Med radhus i kvarteret Grankällan ökar mångfalden på boendeformer i Solna.

  Vänsterpartiet efterfrågar även vad Kristdemokraterna försöker göra för att minska bostadsbristen i landet. Vi anser att den viktigaste åtgärden för att främja ett fortsatt utbud av bostäder, inte minst hyresrätter, är att skapa långsiktigt stabila villkor för såväl byggande som förvaltning och ägande. Det är så man skapar förutsättningar för investeringar och vilja att förvalta och äga hyresfastigheter. För att detta ska kunna ske måste regelkrånglet minska och förutsättningarna för att bygga bostäder väsentligt förbättras. Tiden från idé till färdigt hus är alldeles för lång. Planeringsprocessen är snårig och måste rätas ut och breddas.

  Samuel Klippfalk, Kommunalråd (KD)

  Denna insändare publicerades även i Vi i Solna och du finner den här.