Rödgrön ideologi riskerar Solnabornas omsorg

Solnas stora utbud av välfärdsutförare är lika självklart som det är uppskattat. Att själv välja förskola, skola eller hemtjänstutförare är en självklarhet tack vare Alliansen. Ett blandat utbud med kommunala och privata aktörer skapar en bra konkurrens och bidrar till att utveckla och stärka kvaliteten. För oss är kvalitet det viktiga -­ inte vem som är utförare.

Läs mer


Solna säger nej till välfärdsutredningen

På gårdagens kommunstyrelse yrkade Alliansen i Solna på att avstyrka den välfärdsutredning som regeringens utredare Ilmar Reepalu (S) har presenterat. Förslaget begränsar kraftigt tillgänglighet och kvalitet i välfärden och skulle drabba solnaborna hårt eftersom staden har många privata välfärdsutförare.

Läs mer
Valfrihet stärker Solnas barnfamiljer

”Sakta men säkert stryps valfriheten för landets barnfamiljer, men som ett svar på den minskade valfriheten i Sverige är vi fast beslutna om att stärka valfriheten i Solna”, skriver Samuel Klippfalk och Jenny Thorbjörnsson (KD) med anledning av att informationen om valfriheten i barnomsorgen nu ska öka.

Läs merSolna kritiskt mot avskaffat vårdnadsbidrag

”Valfriheten i välfärden är något positivt och något som också skapar förutsättningar för starkare familjer”, säger Samuel Klippfalk (kd) med anledning av Solna stads beslut att avstyrka regeringens förslag om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget.

Läs mer


Solna står upp för valfriheten för familjen

”Istället för att som de rödgröna partierna i Solna arbeta för att minska valfriheten i barnomsorgen kommer vi kristdemokrater arbeta för att valfriheten för Solnas barnfamiljer ska öka”, skriver Samuel Klippfalk och Lovisa Bernhardsson (kd). Läs mer