Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö

Alliansen i Solna har tagit initiativ för att skapa en tryggare stadsmiljö vid Friends Arena och Mall of Scandinavia. Tillsammans med polisen och företagen i Arenastaden kommer Solna stad att ansöka om tillåtelse för kameraövervakning vid Stjärntorget och andra platser i området. Målsättningen är att också kunna sätta upp kameraövervakning i andra områden som staden och poliser finner är angelägna att övervaka.

Läs mer


Sluta slå – det finns hjälp att få

Våld i nära relationer är allvarliga samhällsproblem som orsakar mycket lidande. Barn, kvinnor och män utsätts för våld av en närstående, men kvinnor och barn är i högre utsträckning utsatta för våldsamt och upprepat våld. Våld i nära relationer är främst en polisiär fråga, men för att kunna motverka våld i nära relationer behövs förebyggande arbete.

Läs mer


Sommar betyder fler vardagsbrott

Organiserade stöldligor genomför räder i Sverige, inte minst under sommaren då många åker på semester. Omvänt drabbas sommarstugor under hösten, när många ägare är på plats endast under helgerna.

Läs mer
Solna blir tryggare

I fredags presenterade Stiftelsen Tryggare Sverige på ett frukostseminarium resultatet av den trygghetsmätning de gjorde på uppdrag av Solna stad 2016. Solnaborna anser att staden är tryggare att bo och verka i dag än när samma mätning genomfördes 2006.

Läs mer


Internationella brottsofferdagen

Den 22 februari varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen. Dagen syftar till att belysa brottsoffers situation, och för att sprida kunskap om ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer.

Läs mer


Tillsammans för ett tryggare Solna

Solna ska vara en trygg stad att växa upp i. Kommunen och Polisen har därför nyligen fattat beslut om att inleda ett allt tätare samarbete. Vi ska nu arbeta fram en gemensam och återkomma till Solnaborna med medborgarlöften om vilka områden i stadens trygghetsarbete som ska prioriteras framöver.

Läs mer


Nolltolerans mot klotter

”Vi arbetar för att det i fortsättningen ska ske en automatisk polisanmälan utav varje fall av klotter som inkommer till Solna stad. Samverkan med polisen sker nu för att kunna få detta på plats”

Läs mer