Alliansbudget 2018 har klubbats i Solna

Under gårdagens kommunfullmäktige klubbades Solna stads alliansbudget för 2018 igenom. Alliansens politiska prioriteringar är på totalt 104 mkr och fokuserar på trygg utemiljö, en trygg och modern skola, trygg omsorg, cykelvägar och miljö.

Läs mer


Budget 2018: Tryggare stadsmiljö

I 2018 års budget fortsätter Alliansen i Solna att satsa på en tryggare stadsmiljö. Bland annat prioriterar vi bättre utomhusbelysning, tryggare gångtunnlar och bättre planteringar i närmiljön. Staden gör särskilda trygghetsinsatser i kollektivtrafiknära områden.

Läs merInternationella brottsofferdagen

Den 22 februari varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen. Dagen syftar till att belysa brottsoffers situation, och för att sprida kunskap om ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer.

Läs merKristdemokraternas avtryck i budget 2016

Solnas budget för 2016 bär tydliga kristdemokratiska avtryck. Mindre barngrupper i förskolan, valfriheten i barnomsorgen och satsningar på Solnas lärare är alla prioriterade frågor för Kristdemokraterna, säger Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd i Solna.

Läs mer
Vi håller ordning i Solnas ekonomi och sätter kärnverksamheten främst

I förra veckan antog kommunstyrelsen i Solna ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2015. Den som lägger sin röst på Kristdemokraterna i Solna i höst kan känna sig trygg med att vi i första hand kommer att prioritera kommunens kärnverksamhet. Mindre barngrupper i förskolan, förbättringar inom hemtjänsten och en värdig äldreomsorg kommer fortsatt att vara prioriterade områden. Vi är dessutom angelägna om att Solna tar långsiktigt ekonomiskt ansvar. 

Läs mer


Alliansen i Solna mot en spretig opposition

Alliansens viljeinriktning för Solna nästkommande budget handlar om skolan, förskolan, utemiljön, trygg uppväxt för barnen och värdighet för stadens äldre. Man är tydlig med att en stabil ekonomi och en gemensam färdriktning ska fortsätta gälla. Samtidigt spretar oppositionen med tre olika skattesatser och inga gemensamma förslag.

Läs mer