EU måste stå upp för människovärdet

Vi i Sverige har ett moraliskt ansvar inte bara för oss själva utan också för våra medmänniskor i andra länder. Många människor tvingas idag fly undan krig och förtryck i sina hemländer och det är bra att Solna och övriga Sverige tar ett stort ansvar för dessa människor på flykt, skriver Anna Maria Johansson.

Läs mer


EU behöver fler jobb och fler företag

En av Europas största utmaningar är att bekämpa arbetslösheten och att få ordning på sin ekonomi. Sveriges regering har fört en politik som gjort det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Det tillsammans med en politik för ordning och reda i ekonomin har gjort att sysselsättningen ökat och att vårt land klarat sig relativt väl trots att vi genomgått finanskris i form av den värsta recessionen sedan depressionen. Andra länder i Europa har dock klarat sig betydligt sämre.

Medlemsländerna i EU behöver nu fokusera på själva kärnan i EU-samarbetet – att främja handel inom unionen och med omvärlden för att skapa förutsättningar för fler jobb och fler företag.  Vi behöver höja takten för att ta bort handelshinder, genomföra tjänstedirektivet i samtliga medlemsländer och skärpa sanktionerna mot de länder som inte genomför beslutade ekonomiska reformer.

Ett EU som gör för mycket riskerar att åstadkomma för lite. Vi kristdemokrater vill se att EU som fokuserar på sina huvudsakliga syften – däribland samarbete mellan medlemsländerna för att åstadkomma en politik för fler jobb, fler företag och därmed också en bättre välfärd.

Rösta på Kristdemokraterna i valet till Europaparlamentet den 25 maj – rösta för rätt agenda i Bryssel!

Andreas Hulusjö (KD), Ordförande för Kristdemokraterna i Solna


EU ska bekämpa brott tillsammans

Den organiserade brottsligheten stannar inte vid nationsgränserna. Den rör sig mellan länder och för att stoppa gränsöverskridande brottslighet i form av människohandel och narkotikasmuggling behövs därför en gemensam plan inom EU. Vi behöver öka tull- och polissamarbetet, det bör ske en ökad samverkan mellan medlemsländernas narkotikapolis och medlemsländernas förmåga och skyldighet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism måste stärkas.

Vi kristdemokrater är särskilt angelägna om att EU ska agera hårdare för att stoppa barnsexhandeln. Barnsexhandeln är den tredje mest lönsamma brottsindustrin enligt FN och det är inte bara ovärdigt och moraliskt förkastligt utan också fullständigt oacceptabelt. EU:s länder har redan idag förbundit sig att vidta åtgärder mot dataservrar som sprider barnpornografiskt material, men vi vill gå steget längre så att staterna åläggs att tvinga sina internetleverantörer att blockera tillträde till dessa sidor oavsett var i världen servern befinner sig.

EU ska endast ägna sig åt de stora frågorna – sådant som enskilda medlemsländer inte klarar av att lösa på egen hand. Vi kristdemokrater menar att kampen mot den internationella brottsligheten är en sådan stor fråga. Vi är övertygade om att mer samarbete på det här området i EU också leder till en tryggare och hederligare uppväxtmiljö för våra barn- och unga här i Solna. Rösta därför på Lars Adaktusson (KD) i valet den 25 maj – rösta för rätt agenda i Bryssel.

Carl Olehäll (KD)


Rätt agenda i Bryssel!

EU är ett fantastiskt samarbete för att gemensamt lösa frågor som vi i kommunen eller Sverige inte klarar av att lösa på egen hand. EU ska dock endast fokusera på de stora gränsöverskridande frågorna som organiserad brottslighet, klimatpåverkan och hur vi ökar handeln inom Europa och frihandeln i världen. Det vi solnabor eller svenska folket bäst beslutar om själva ska vi också få besluta om. EU måste hålla sig borta från detaljregleringar om vår arbetstid, det svenska snuset, hur föräldraledigheten ska fördelas eller huruvida svenska företag ska tillämpa kvoterade bolagsstyrelser.

Vi kristdemokrater säger nej till onödig centralisering och byråkrati. Vi måste stoppa flyttcirkusen av EU-parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg, vi säger nej till att införa euron och är motståndare till att ge EU beskattningsrätt. Vi ser nämligen EU som ett samarbete mellan länder och vänder oss emot tanken på en europeisk superstat.

Rösta på Lars Adaktusson (KD) i valet den 25 maj – rösta för rätt agenda i Bryssel!

Samuel Klippfalk (KD), Kommunalråd Solna stad


Ebba Busch Thor besöker KD Solnas EU-valkickoff!

Vi närmar oss EU-valet med stormsteg. Det kommer att bli ett fantastiskt spännande och viktigt val. Kristdemokraterna har goda förutsättningar att göra ett bra val i och med att Lars Adaktusson toppar listan men för att nå framgång kommer vi också att behöva jobba hårt i lokalavdelningen. Dina insatser behövs.

 Vi behöver dels personer som kan dela ut kampanjmaterial och skriva insändare men det är också viktigt att vi pratar med vänner och bekanta om KD:s EU-politik och om varför du kommer att rösta på Lars Adaktusson (KD) till Bryssel. Inte minst är det viktigt att du själv kommer ihåg att gå och rösta.

För att stå väl rustade inför EU-valet kommer en av partiets toppkandidater, Ebba Busch Thor,till KD Solnas EU-valskickoff. Ebba kommer att berätta om  partiets viktigaste valfrågor och sin vision för framtidens Europa. Vi kommer också presentera kampanjschemat för EU-valrörelsen.

  • Datum: 15 april
  • Tid: 18.00 – 21.00
  • Event: EU-valskickoff

Anmäl dig till christian.carlsson@kristdemokraterna.se senast den 8 april!

Hoppas att vi ses vid detta tillfälle. Nu vinner vi val!

Christian Carlsson (KD), politisk sekreterare Solna stad.


EU:s föreningsmoms måste stoppas!

Kristdemokraterna i Solna ansluter sig nu till upproret för att stoppa föreningsmomsen. Upproret som startade i Jönköping – och som spridit sig till många kommuner i hela Sverige – handlar om att stoppa ett förslag från EU om att momsbelägga föreningslivet. I sommar väntas EU-kommisionen fatta beslut i frågan.

– Vi har nu skickat brev till drygt 140 föreningar i Solna och hoppas de hjälper oss att underteckna upproret för att stoppa föreningsmomsen. Hittills har drygt 600 föreningar i Sverige undertecknat och vi vill göra vad vi kan i Solna för att stoppa EU:s förslag, säger Malin Appelgren (KD).

Den ideella sektorn och vårt rika föreningsliv är omistliga delar av samhället. Föreningslivet spelar en central roll som förenande kitt i vårt samhälle. I föreningar växer och utvecklas vi som människor och blir en del i ett större sammanhang. 50% av alla personer 16-74 år är ideellt engagerade i någon förening, såsom idrott, kultur, biståndsverksamhet, kyrkor, invandrarföreningar etc. Föreningslivet har många stora vinster för samhället – inte minst genom skapandet av gemenskap, sammanhållning, solidaritet, demokrati, integration, folkhälsa och tillhörighet.

Hittills har intäkter som föreningar får genom fikaförsäljning, loppmarknader, blomförsäljning, danskvällar, sponsring etc varit momsbefriade. EU-kommisionen menar nu att Sverige måste anpassa sig till EU:s momsdirektiv och därmed börja betala moms för sådana intäkter.

– Går förslaget igenom skulle det få förödande konsekvenser för Solnas föreningar. Dels skulle arbetsbelastningen öka kraftigt genom mer administration. Dessutom är risken stor att de ekonomiska konsekvenserna skulle bli betydande och i slutändan är det barn och unga som skulle få betala priset för EU:s regler, säger Malin Appelgren, gruppledare för Kristdemokraterna i Solna.

Malin Appelgren (KD) anser också att risken är stor att en det ideella engagemanget skulle urholkas med nya pålagor för föreningarna.

– Tänk dig själv att vara kassör i en liten förening med 25-30 medlemmar, ni serverar korv på scoutföreningens loppmarknad och helt ska helt plötsligt börja redovisa moms. Vem vill bli kassör i den föreningen?

Vi menar att Europeiska Unionen bör ta hänsyn till den tradition som finns i Sverige gällande civila samhället och beskattning. De ideella insatser som görs i Sveriges föreningar kan inte nog uppskattas och bör inte beskattas! Med detta uppror vill vi påverka EU-kommisionen så att föreningslivet även fortsättningsvis ska vara momsbefriat.