Lagardère Unlimited tar över Friends arena

Lagardère Unlimited tar över driften av Friends arena. Det står klart efter gårdagens kommunfullmäktigesammanträde då Solna stad beslutade att godkänna det avtal om överlåtelse som förhandlats fram mellan parterna. Kristdemokraternas kommunalråd, Samuel Klippfalk, välkomnar beslutet.

Läs mer


Vi arbetar för ett hederligare Solna

Vi ser med största allvar på att Solnas rykte skamfilats – inte bara av mutanklagelser i samband med bygget av Friends arena utan också av att ledande socialdemokrater  gjort hemliga markaffärer där försäljningspris gjorts beroende av byggnation vid Råstasjön, skriver Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd, Solna.

Läs mer


Solna ska inte längre driva Friends arena

Kristdemokraterna i Solna har från början varit tydliga med att det inte är en kommunal kärnverksamhet att driva arenor. Därför är vi mycket nöjda med att driften nu övergår till en annan aktör, säger Samuel Klippfalk (KD), med anledning av att Solna inte längre ska vara med och driva Friends arena.

Kristdemokraterna i Solna är mycket glada över att idag kunna meddela att ägarna till Friends Arena tecknar ett intentionsavtal med den franska evenemangsoperatören Lagardère Unlimited Stadium Solutions (LUSS). Avtalet innebär att det utländska bolaget ska överta driften av Friends Arena från den 1 januari 2015. Solna stad kommer då alltså inte längre vara med och äga det driftbolag som idag bedriver verksamheten.

Bakgrunden till avtalet är att kommunstyrelsen i Solna gav stadsledningsförvaltningen i uppdrag att se över ägarbilden i driftbolaget i samband med behandlingen av ärendet om kostnadsregleringar i Arenabolagen i november 2012. Uppdraget har genomförts i nära samarbete med övriga ägare och driftbolagets ledning.

– Kristdemokraterna i Solna har från början varit tydliga med att det inte är en kommunal kärnverksamhet att driva arenor. Därför är vi mycket nöjda med att driften nu övergår till en annan aktör, säger Samuel Klippfalk (KD), tillträdande kommunalråd, Solna stad.

– Det är dessutom positivt att en stor aktör med erfarenhet av att driva liknande anläggningar i världen nu övertar driften av Friends Arena. Det skapar goda förutsättningar för framtiden, avslutar Klippfalk.

För mer information:

Samuel Klippfalk (KD), tillträdande kommunalråd, Solna stad

Christian Carlsson (KD), politisk sekreterare, Solna stad

Tack vare satsningen på Friends Arena får Solna:

  • Ny stadsdel med 3000 nya bostäder
  • 25 000 jobb
  • En ny nationalarena
  • Norra Europas största köpcentrum och ett nytt hotell.
  • Ny tunnelbana från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden
  • En tvärbana
  • Pendeltågsförbindelse med Arlanda flygplats.