Seniorträffar ska få bedrivas av ideella föreningar

KD Solna vill att fler seniorträffar ska få drivas av organisationer som Röda korset eller Solnas pensionärsföreningar. Vi är övertygade om att samverkan mellan det offentliga och det civila samhället hör framtiden till. Samhället är så mycket större än staten och Solna så mycket mer än det offentliga, skriver Samuel Klippfalk (KD).

Läs merKristdemokraterna vill låta föreningar bedriva fritidsklubb

”Istället för att föräldrar ska stressa för att hämta och lämna vid både fritidsklubb och fritidsaktiviteter på kvällen vill Kristdemokraterna i Solna att föreningar som till exempel AIK, SS04 och Solna Vikings ska kunna bedriva fritidsklubb. Det skulle kunna innebära mer tid till idrottande och mer tid för familjen”, säger Samuel Klippfalk (kd), kristdemokratiskt kommunalråd i Solna stad.

Det finns en period i livet då det är särskilt svårt för oss vuxna att få tiden att räcka till. Samtidigt som man förväntas prestera på topp i karriären kommer barnen och den nya bostaden. Med barnen följer hämtning och lämning vid såväl förskola som fritidsaktiviteter. Det är inte underligt att många slits med känslan av att inte räcka till på grund av olika viljor och krav från hemmet och arbetsplatsen. Kristdemokraterna i Solna vill göra det lättare för solnaborna och deras familjer att pussla ihop vardagen – att få ihop det.

Ett av förslagen för att skapa utrymme i människors vardag är att föreningar skall få driva fritidsklubb. Föreningen skulle få ekonomisk kompensation för varje barn motsvarande kostnaden för ett barn i kommunens verksamhet.

– Istället för att föräldrar ska stressa för att hämta vid både fritidsklubb och fritidsaktiviteter på kvällen skulle föreningar som till exempel AIK, SS04 och Solna Vikings kunna bedriva fritidsklubb på eftermiddagen och barnen skulle ha klarat av aktiviteten till kvällen, säger Samuel Klippfalk, kristdemokratiskt kommunalråd i Solna.

– Vårt förslag skulle innebära att det blir lättare att få fram träningstider och mer tid till idrottande och andra fritidsaktiviteter, men det skulle framförallt innebära möjlighet till mer tid med familjen om barnen redan tränat när de kommer hem från fritidsklubbens verksamhet. Att låta föreningar bedriva fritidsklubb skulle kunna underlätta många familjers vardag – och kristdemokraternas politik handlar just om det. Vi vill göra det lättare för familjer och enskilda människor att lägga livspussel, avslutar Samuel Klippfalk.

För mer information:

Samuel Klippfalk (KD), Kommunalråd, Solna stad

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare, Solna stad


Samuel besökte Solna Sundbyberg Simsällskap (SS04)

Tisdagen den 4 mars besökt Kristdemokraterna i Solnas blivande kommunalråd Solna Sundbyberg Simsällskap (SS04). Det var ett trevligt besök. Vi fick möjlighet att lyssna in de behov som föreningen har och också ta del av vilka utmaningar som SS04 ser som aktör inom det civila samhället i  Solna.

Kristdemokraterna inser betydelsen av idrottsföreningar, ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. Därför är vi också intresserade av hur vi från politikens sida kan underlätta för dessa aktörer. Vi fick dessutom möjlighet att diskutera några av de politiska förslag som Kristdemokraterna driver inför valet 2014. Det handlade om vårt förslag om att låta föreningar bedriva fritidsklubb i Solna liksom förslaget om att bättre utnyttja Solnas närhet till vattnet genom att se över möjligheten att inrätta fler riktiga badstränder i kommunen.

Om du har förslag på hur Solna stad kan arbeta för att stärka Solnas idrottsföreningar eller föreningslivet generellt så kontakta oss gärna här.


Vi vill vara stolta över AIK

Kristdemokraterna i Solna kommer att se över stadens kriterier för klubbar som vill erhålla föreningsstöd. Vårt tålamod med huliganismen är lika med noll, säger Malin Appelgren (KD) kommunalråd i Solna stad.

I SVT:s Uppdrag granskning, onsdagen den 10 april, avslöjades hur den våldsamma supporterfraktionen Firman Boys målmedvetet infiltrerat AIK fotbolls styrelse och vunnit ökat inflytande över klubben. Inte nog med det, en av firmans aktiva medlemmar fungerar också som ungdomstränare i AIK-akademin.

Ungdomstränaren har romantiserat våld och huliganism, varit pådrivande för att öka Firmans Boys inflytande över klubben samt för att peta styrelseledamöter som velat stänga av firmans medlemmar från matcher. Detta har han gjort samtidigt som han har tränat ungdomar i AIK. Kristdemokraterna i Solna anser att det här är oacceptabelt.

– AIK är ett viktigt varumärke för Solna. Gnaget skänker glädje och stämningsfull gemenskap åt många människor och tack vare medlemmars ideella engagemang erbjuds inte minst många unga en meningsfull fritid inom ramen för klubbens verksamhet. AIK fotboll med ca 1200 aktiva barn och ungdomar beviljas därför också föreningsbidrag från Solna stad. Det är mot bakgrund av detta särskilt upprörande för oss kristdemokrater att AIK nu rekryterat en ungdomsledare som samtidigt varit engagerad för supporterfraktionen Firman Boys, säger Malin Appelgren, kristdemokratiskt kommunalråd i Solna.

– Vi vill fortsätta vara stolta över AIK och det är bra att klubben tar avstånd från firmans värderingar om våld, men att man samtidigt välkomnar huliganfraktionen som medlemmar inom AIK fotboll är anmärkningsvärt. En diskussion om värdegrund i förhållande till kriterierna för medlemskap inom klubben skulle onekligen vara på sin plats. Kristdemokraterna i Solna kommer att se över stadens kriterier för klubbar som vill erhålla föreningsstöd. Vårt tålamod med huliganismen är lika med noll, avslutar Malin Appelgren.


KD Solna stödjer Röda korset

På gårdagens sammanträde med kultur- och fritidsnämnden behandlades Solna Rödakorskårs ansökan om verksamhetsstöd från Solna stad. Röda korset fyller en viktig funktion för Solna och för Kristdemokraterna är det viktigt att stödja ideella organisationer i samhället, inte minst de som arbetar för socialt ansvar, människovärde och samhällsgemenskap.

Röda korset i Solna bedriver stödverksamhet till äldre som förlorat en nära anhörig, man bedriver pensionärscafé, bidrar till integrationsarbetet i staden och arbetar aktivt med att bryta ensamma människors ofrivilliga sociala isolering. Dessutom samarbetar man med Karolinska sjukhuset och man bedriver insamlingsarbete i samband med nationella och internationella katastrofer. Detta arbete hedrar föreningen.

– Vår utgångspunkt är att samhället är så mycket större än staten eller kommunen, och det blir också oerhört påtagligt när man hör om det fantastiska arbete som organisationer som Röda korset utför. Det civila samhällets insatser för människor är ovärderligt. Vi behöver fler människor som är beredda att ge av sin tid för att hjälpa andra och därför anser vi kristdemokrater att det är viktigt att vår stad fortsätter att stödja organisationer som exempelvis Röda korset, säger Malin Appelgren, kristdemokratiskt kommunalråd i Solna.


Ge gåvor till ideella organisationer i Solna

Det finns många solnabor som ger av sin tid för att hjälpa andra. Kristdemokraterna vill uppmuntra ideellt engagemang och därför är vi stolta över att privatpersoner nu kan göra avdrag i deklarationen på gåvor upp till 6000 kronor.

I dag är 43 organisationer godkända av Skatteverket som gåvomottagare och fler ideella organisationer borde ta chansen. Genom att ge en gåva till en ideell organisation visar man på praktisk solidaritet och gör skillnad genom att göra livet lite bättre för en medmänniska.

Socialdemokraterna vill avskaffa avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer. Som kristdemokrat vill jag hellre utveckla avdraget. Solidariteten börjar nämligen inte i riksdagen eller kommunhuset – den börjar hos dig och mig som medborgare.

Madeleine Lidman, KD Solna


Smartare lokalanvändning för starkare civilsamhälle

Med Kristdemokraterna vid rodret fortsätter Solna stad sin samverkan med ideella organisationer med målet att skapa goda förutsättningar för ett starkare civilsamhälle. Många av omvårdnadsförvaltningens lokaler kvällar har tidigare stått tomma de tider inte kommunen har verksamhet i dem, främst kvällar och helger, trots att många föreningar skulle behöva tillgång till dem. Efter beslut i omvårdnadsnämnden den 22 januari får nu organisationer med verksamhet som riktar sig till omvårdnadsförvaltningens målgrupp, dvs äldre och funktionshindrade, möjlighet att kostnadsfritt nyttja lokalerna.

–       Vi måste få till bättre nyttjande av stadens lokaler, till gagn för solnaborna. Vi har lokaler som används under dagtid, men som sedan står släckta och stängda, samtidigt som vi vet att många föreningar saknar lokaler att bedriva verksamhet i. Nu har vi öppnat upp för föreningar att nyttja lokalerna som ligger under min nämnds ansvar, och jag uppmanar andra nämnder att också se över sina lokaler och fundera på om de kan öppnas upp för att välkomna organisationer i Solna, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd i Solna med ansvar för äldreomsorgen.

–       Det är inte bara kommunen som ägnar sig åt verksamhet som gagnar Solnaborna, i det civila samhället finns mycket kunskap och engagemang. Att underlätta för föreningar att få tillgång till lokaler att verka i är ett sätt att stödja det så viktiga ideella engagemanget. Utan det engagemanget skulle Solna vara så mycket fattigare, avslutar Malin Appelgren.