Solna samarbetar med Väsby melodifestival

”Samarbetet innebär inte enbart glädje, glitter och glamour utan också att Solna stad får möjlighet att ingå i ett nationellt nätverk för målgruppen personer med funktionsnedsättning!”, säger kommunalråd, Samuel Klippfalk (kd), ordförande för omvårdnadsnämnden och Solnas kommunala funktionshinderråd.

Läs mer


Seniorträffar ska få bedrivas av ideella föreningar

KD Solna vill att fler seniorträffar ska få drivas av organisationer som Röda korset eller Solnas pensionärsföreningar. Vi är övertygade om att samverkan mellan det offentliga och det civila samhället hör framtiden till. Samhället är så mycket större än staten och Solna så mycket mer än det offentliga, skriver Samuel Klippfalk (KD).

Läs mer


Sommar, sol och bad?

Sommaren står för dörren och förväntansfulla barnfamiljer ser fram emot lata dagar tillsammans i solen. Kristdemokraterna vill verka för fler utomhusbad i Solna. Låt oss inreda vårt gemensamma vardagsrum och göra Solna trivsamt för såväl befintliga solnabor som nyinflyttade, skriver Samuel Klippfalk (KD).

Läs mer
Kristdemokraterna vill låta föreningar bedriva fritidsklubb

”Istället för att föräldrar ska stressa för att hämta och lämna vid både fritidsklubb och fritidsaktiviteter på kvällen vill Kristdemokraterna i Solna att föreningar som till exempel AIK, SS04 och Solna Vikings ska kunna bedriva fritidsklubb. Det skulle kunna innebära mer tid till idrottande och mer tid för familjen”, säger Samuel Klippfalk (kd), kristdemokratiskt kommunalråd i Solna stad.

Det finns en period i livet då det är särskilt svårt för oss vuxna att få tiden att räcka till. Samtidigt som man förväntas prestera på topp i karriären kommer barnen och den nya bostaden. Med barnen följer hämtning och lämning vid såväl förskola som fritidsaktiviteter. Det är inte underligt att många slits med känslan av att inte räcka till på grund av olika viljor och krav från hemmet och arbetsplatsen. Kristdemokraterna i Solna vill göra det lättare för solnaborna och deras familjer att pussla ihop vardagen – att få ihop det.

Ett av förslagen för att skapa utrymme i människors vardag är att föreningar skall få driva fritidsklubb. Föreningen skulle få ekonomisk kompensation för varje barn motsvarande kostnaden för ett barn i kommunens verksamhet.

– Istället för att föräldrar ska stressa för att hämta vid både fritidsklubb och fritidsaktiviteter på kvällen skulle föreningar som till exempel AIK, SS04 och Solna Vikings kunna bedriva fritidsklubb på eftermiddagen och barnen skulle ha klarat av aktiviteten till kvällen, säger Samuel Klippfalk, kristdemokratiskt kommunalråd i Solna.

– Vårt förslag skulle innebära att det blir lättare att få fram träningstider och mer tid till idrottande och andra fritidsaktiviteter, men det skulle framförallt innebära möjlighet till mer tid med familjen om barnen redan tränat när de kommer hem från fritidsklubbens verksamhet. Att låta föreningar bedriva fritidsklubb skulle kunna underlätta många familjers vardag – och kristdemokraternas politik handlar just om det. Vi vill göra det lättare för familjer och enskilda människor att lägga livspussel, avslutar Samuel Klippfalk.

För mer information:

Samuel Klippfalk (KD), Kommunalråd, Solna stad

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare, Solna stad


Solna ska inte längre driva Friends arena

Kristdemokraterna i Solna har från början varit tydliga med att det inte är en kommunal kärnverksamhet att driva arenor. Därför är vi mycket nöjda med att driften nu övergår till en annan aktör, säger Samuel Klippfalk (KD), med anledning av att Solna inte längre ska vara med och driva Friends arena.

Kristdemokraterna i Solna är mycket glada över att idag kunna meddela att ägarna till Friends Arena tecknar ett intentionsavtal med den franska evenemangsoperatören Lagardère Unlimited Stadium Solutions (LUSS). Avtalet innebär att det utländska bolaget ska överta driften av Friends Arena från den 1 januari 2015. Solna stad kommer då alltså inte längre vara med och äga det driftbolag som idag bedriver verksamheten.

Bakgrunden till avtalet är att kommunstyrelsen i Solna gav stadsledningsförvaltningen i uppdrag att se över ägarbilden i driftbolaget i samband med behandlingen av ärendet om kostnadsregleringar i Arenabolagen i november 2012. Uppdraget har genomförts i nära samarbete med övriga ägare och driftbolagets ledning.

– Kristdemokraterna i Solna har från början varit tydliga med att det inte är en kommunal kärnverksamhet att driva arenor. Därför är vi mycket nöjda med att driften nu övergår till en annan aktör, säger Samuel Klippfalk (KD), tillträdande kommunalråd, Solna stad.

– Det är dessutom positivt att en stor aktör med erfarenhet av att driva liknande anläggningar i världen nu övertar driften av Friends Arena. Det skapar goda förutsättningar för framtiden, avslutar Klippfalk.

För mer information:

Samuel Klippfalk (KD), tillträdande kommunalråd, Solna stad

Christian Carlsson (KD), politisk sekreterare, Solna stad

Tack vare satsningen på Friends Arena får Solna:

  • Ny stadsdel med 3000 nya bostäder
  • 25 000 jobb
  • En ny nationalarena
  • Norra Europas största köpcentrum och ett nytt hotell.
  • Ny tunnelbana från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden
  • En tvärbana
  • Pendeltågsförbindelse med Arlanda flygplats.