Bostäder är högt prioriterat

Vänsterpartiet skriver i sin replik på vår insändare att de inte syftar till att bygga skyskrapor utan i stället vill bygga höghus. När man formulerar sig som att det ska byggas ”så högt som det bara är möjligt” på en plats där det saknas höjdbegränsningar, så för det lätt tankarna till skyskrapor.

Läs mer


Verklighetsfrånvända vänstern

Under kommunfullmäktige den 29 augusti behandlades kvarteret Grankällan, ett projekt som kommer att ge ungefär 200 nya bostäder i anslutning till befintliga Järvastaden. Vid behandlingen av exploateringsavtalet och detaljplanen för kvarteret Grankällan använde sig Vänsterpartiet av en oklar logik.

Läs merHållbarhetstänk utan skygglappar

”En del ställer stad och natur mot varandra, men vi har valt att arbeta steg för steg för att förena dessa värden i en växande stad”, skriver Stefan Appelgren (kd), vice ordförande i milö- och hälsoskyddsnämnden.

Läs mer


Kristdemokraternas avtryck i budget 2016

Solnas budget för 2016 bär tydliga kristdemokratiska avtryck. Mindre barngrupper i förskolan, valfriheten i barnomsorgen och satsningar på Solnas lärare är alla prioriterade frågor för Kristdemokraterna, säger Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd i Solna.

Läs mer
Vi fortsätter att utveckla Hagalund

Solna ska vara medborgarvänligt och vi kristdemokrater kommer särskilt att arbeta för ett renare snyggare och tryggare Hagalund” säger Samuel Klippfalk, kristdemokraternas kommunalråd i en kommentar till beslutet att gå vidare med Utvecklingsstrategin för Hagalund.

Läs mer


Vår syn på Solnas cykelplan

Vi välkomnar förslaget till ny cykelplan i Solna. För att säkerställa snabba, säkra och miljömässiga transporter som dessutom bidrar till en bättre stadsmiljö har vi arbetat för att utveckla stadens gång- och cykelbanor. Här delar vi med oss av vår syn på förslaget till cykelplan. 

Läs mer