Bostäder är högt prioriterat

Vänsterpartiet skriver i sin replik på vår insändare att de inte syftar till att bygga skyskrapor utan i stället vill bygga höghus. När man formulerar sig som att det ska byggas ”så högt som det bara är möjligt” på en plats där det saknas höjdbegränsningar, så för det lätt tankarna till skyskrapor.

Läs mer


Verklighetsfrånvända vänstern

Under kommunfullmäktige den 29 augusti behandlades kvarteret Grankällan, ett projekt som kommer att ge ungefär 200 nya bostäder i anslutning till befintliga Järvastaden. Vid behandlingen av exploateringsavtalet och detaljplanen för kvarteret Grankällan använde sig Vänsterpartiet av en oklar logik.

Läs mer


Vi arbetar för ett hederligare Solna

Vi ser med största allvar på att Solnas rykte skamfilats – inte bara av mutanklagelser i samband med bygget av Friends arena utan också av att ledande socialdemokrater  gjort hemliga markaffärer där försäljningspris gjorts beroende av byggnation vid Råstasjön, skriver Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd, Solna.

Läs merNytt förslag om Råstasjön från Alliansen i Solna

Alliansen i Solna har enats om ett nytt förslag till byggnation vid Råstasjön. Vi föreslår stora förändringar i förhållande till det tidigare planförslaget. Kristdemokraterna i Solna är nöjda med att vårt nya förslag bättre bevarar Råstasjön som naturområde.

Kristdemokraterna i Solna har en historia av att vilja bevara Råstasjön som naturområde. Det är en fråga som partiet har drivit i många år. Därför var det viktigt för oss att sätta stopp för det det planförslag som för drygt ett år sedan föreslog byggnation av så många som hela 1800 nya bostäder norr om Råstasjön. Det tidigare förslaget hade inneburit en alltför omfattande exploatering av Råstasjön som skulle leda till att naturvärdena kring sjön minskar, liksom glädjen hos de solnabor som idag vistas i området.I augusti 2013 ändrades planförslaget till en ambition om ca 900-1000 bostäder, vilket var ett stort steg i rätt riktning för oss kristdemokrater. I det förslag som Alliansen kommer att föreslå stadsbyggnadsnämnden att ta ställning till i februari förekommer dock endast bebyggelse i området närmast Friends Arena och antalet lägenheter kommer endast att uppgå till ca 600. Bebyggelsen i detta område bör dessutom flyttas längre från stranden.

Anledningen till den kraftigt reducerade byggnationen är bland annat att en omfattande naturvärdesinventering och utredning om den gamla deponin som finns vid den nordöstra delen av sjön genomförts.

Sammanfattningsvis innebär det nya förslaget från Alliansen att Råstasjön bevaras som naturområde på ett mycket bättre sätt än tidigare förslag och Kristdemokraterna välkomnar detta. Det är positivt med nya bostäder till vår stad och vi ska fortsätta ta ansvar för bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. Solna kan dock inte endast bygga för nya invånare, vi måste också ta hänsyn till de som redan bor här. Solnabornas närhet till parker och grönområden måste alltid beaktas vid utvecklingen av staden och Kristdemokraterna ska fortsätta stå upp för solnabornas behov av närhet till natur- och grönområden. Vår ambition är att stadens parker ska utvecklas och mer trivsamma. Vi solnabor förtjänar både renare, snyggare och tryggare grönområden.


KD välkomnar folkpartiets omsvängning om Råstasjön

”Vi välkomnar liberalernas omsvängning i frågan om Råstasjön, även om deras agerande vittnar om att den folkpartistiska förvirrningen är total. Det viktiga nu är att stoppa detaljplanen och att bevara Råstasjöns naturområde i Solna”, säger Malin Appelgren, kristdemokraternas kommunalråd i Solna.  

Kristdemokraterna välkomnar Folkpartiets omsvängning i frågan om den detaljplan som föreslår omfattande byggnation vid Råstasjöns naturområde. Folkpartiet med stadsbyggnadsnämndens ordförande, Anders Ekegren, i spetsen är de som drivit fram planen för den omfattande byggnationen. Därefter har man opinionsbildat och drivit kampanj emot sitt eget förslag. Så sent som igår föreslog Folkpartiet även att Råstasjön ska göras till naturreservat.

– Vi välkomnar liberalernas omsvängning i frågan om Råstasjön även om deras agerande vittnar om att den folkpartistiska förvirrningen är total. Det viktiga nu är att stoppa detaljplanen och att bevara Råstasjöns naturområde i Solna, säger Malin Appelgren, kristdemokraternas kommunalråd i Solna.

-Kristdemokraterna i Solna har i sina valprogram en historia av att vilja bevara området kring Råstasjön och vi tycker inte att det här planförslaget är bra. Det innebär en alltför hård exploatering. Solna kan inte endast bygga för nya invånare, vi måste också ta hänsyn till de som redan bor här, fortsätter Malin Appelgren.

– Kristdemokraterna fortsätter gärna att bygga många nya bostäder i Solna för att ta ansvar för bostadssituationen och tillväxt i storstadsregionen, men solnaborna förtjänar samtidigt trivsamma grönområden. Vi oroar oss över att en omfattande exploatering av Råstasjön ska leda till att naturvärdena kring sjön minskar, liksom glädjen hos de solnabor som idag vistas i området. Kristdemokraterna säger därför nej till den föreslagna detaljplanen, avslutar Malin Appelgren.

För mer information:

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad

0736609431, malin.appelgren@kristdemokraterna.se

 

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare i Solna Stad

08 734 25 26, christian.carlsson@kristdemokraterna.se