Utred frivillig sambeskattning

I fredags skrev professor Jan Blomgren på denna debattsida om problematiken med få, om ens några, alternativ i familje- och skattepolitiken. Vi håller med Blomgren om att möjligheten till frivillig sambeskattning är ett alternativ som är värt att utreda. För att få ihop livspusslet behöver Sveriges familjer fler alternativ.

Läs mer

Skatteutjämningen slår mot tillväxten

”Vi uppmanar regeringen att slopa planerna på att ändra det kommunala skatteutjämningssystemet och att i stället byta dem mot en tillväxtvänlig politik som kan göra Stockholm till norra Europas främsta tillväxtregion”, skriver Samuel Klippfalk (KD) och flera andra kristdemokratiska kommunalråd i SVD. Läs mer


1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Solna ska byggas underifrån, med enskilda människor som utgångspunkt och familjen som viktigaste byggsten. Familjer är olika och ser olika ut, men alla familjer är viktiga. I en fungerande familj möts vi av kärlek och omtanke och vi får lära oss värderingar om vad som är rätt och fel. Kristdemokraterna menar att det är genom starkare familjer som vi också formar en starkare stad med tillväxt – en stad som erbjuder barn och unga en trygg uppväxt med goda framtidsutsikter.

Föräldrar slits idag mellan ett arbetsliv som ställer allt högre krav och upplevda förväntningar på perfektion inom så gott som livets samtliga områden. Samtidigt uppger var fjärde invånare i länet att man skulle ha svårt att klara en oförutsedd utgift på 8000 kr. 7 procent har problem att betala sina räkningar. Kristdemokraterna arbetar för att det ska bli enklare att få ihop vardagen och för att det ska bli lättare att kombinera arbete och familjeliv. Fokus för oss är att stärka Solnas familjer och att göra det enklare att lägga livspussel.

Genom att erbjuda valfrihet i barnomsorgen i form av vårdnadsbidrag, tvåfamiljsystem, dagmammor, öppen förskola och fristående förskolor samt ökat utrymme i människors privatekonomi genom att idag erbjuda Sveriges lägsta kommunalskatt stärker vi Solnas barnfamiljer. Kristdemokraterna är garanten i Alliansen för valfrihet i barnomsorgen. Vi är de som står upp för familjens egenmakt mot politiker som mer än gärna fattar beslut ovanför människors huvuden när det kommer till det allra mest privata – nämligen hur du som förälder ordnar den egna vardagen.

Kristdemokraterna är familjens röst. Vi vill skapa ett familjevänligare samhälle där fler betror föräldrar med makten över den egna vardagen och där föräldrar erbjuds mer tid med barnen. Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Vi är övertygade om att Solnas framtida tillväxt börjar med en god uppväxt.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för:

• Låg inkomstskatt – ger mer utrymme i människors privatekonomi, minskar risken för bråk om tid och pengar och skapar förutsättningar för starkare familjer.

• Barnomsorgspeng – utveckla och utöka vårdnadsbidraget till en barnomsorgspeng för de föräldrar som önskar använda sin valfrihet och själva vara hemma och ta hand om de minsta.

Öppna förskolan – öppna förskolor erbjuder stöd och gemenskap till hemmaföräldrar och möjliggör balans mellan pedagogisk omsorg och tid hemma för barnen.

Solnas dagmammor – familjedaghemmen ska fortsatt finnas som alternativ för Solnas barnföräldrar, de ska konkurrera på rättvisa villkor och Solna bör verka för att informera om samt rekrytera fler dagbarnvårdare till kommunen.

Familjerådgivning – nyblivna föräldrar ska erbjudas en familjerådgivningscheck och kunna välja mellan fristående eller kommunal familjerådgivning, det ger stöd till föräldrar och skapar förutsättningar för fler sammanhållna familjer.

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund


Solnabor får mer i plånboken

Solnaborna får nu mer i plånboken. Detta tack vare att regeringens femte jobbskatteavdraget slår igenom under 2014. Kristdemokraterna strävar efter att skatten fortsatt ska vara låg i Solna. Det ökar människors frihet och skapar förutsättningar för starkare familjer.

Sveriges barnfamiljer får nu mer i plånboken. Detta tack vare att regeringens femte jobbskatteavdraget slår igenom under 2014. Också pensionärerna får skatten sänkt och det har vi kristdemokrater kämpat hårt för i regeringen.

Något som spelar än större roll för hur mycket skatt man som svensk betalar är dock var i landet man valt att bosätta sig. I dagens SVD Näringsliv kan man läsa att en 40-åring som tjänar 40 000 kr i månaden, är medlem i Svenska kyrkan och bor i Solna får behålla 29 562 kr i plånboken efter att skatten har dragits. Det innebär 432 kronor mer än förra året tack vare att Solna har en av landets lägsta kommunalskatter.

Om personen ifråga istället hade bott i grannkommunen Sundbyberg hade endast 28 985 kronor fått behållas. Nettolönen blir alltså 577 kronor lägre i Sundbyberg än i Solna, vilket på ett helt år motsvarar en 6 924 kr lägre årsinkomst.

Kristdemokraterna strävar efter att skatten fortsatt ska vara låg i Solna. Vi sätter alltid kärnverksamhet som barnomsorg, skola och äldreomsorg främst, men inser samtidigt att låga skatter liksom valfrihet i barnomsorgen är något som ökar människors frihet och minskar risken för bråk om tid och pengar. Det skapar förutsättningar för starkare familjer och ger goda uppväxtvillkor för våra barn och unga.

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad

Läs artikeln i Svenska Dagbladet: Så blir din skatt under 2014

Räkna också ut din skatt här: Ekonomifakta.se


Vi är familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kristdemokraterna är familjens röst – för frihet, trygghet och socialt ansvar. Vi vill stärka Solnas familjer och civila samhället genom en politik som ger människor mer i plånboken och egenmakt. Vi gör det lättare att lägga livspussel.

Vi är partiet för ekonomiskt ansvar som prioriterar kärnverksamhet – som att förbättra för barn- och unga i skolan och barnomsorgen samt en värdig omsorg för Solnas äldre.

I senaste förhandlingen fick vi igenom mer tid för personalen hos äldre i Solnas hemtjänst och resurser för att säkerställa personaltätheten i förskolan. Vi är stolta över det – men vi vill mer.

Med mindre än ett år kvar till valet hoppas jag att du berättar för din omgivning om KD och vår politik för valfrihet, trygghet och socialt ansvar. Engagera dig och värva röster.

Kristdemokraterna gör skillnad i Alliansen!

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad

Därför ska du rösta på Kristdemokraterna:

Vi har förbättrat Solna…

 •  Valfrihet för familjen – ex. vårdnadsbidrag, dagmammor
 •  Profilboenden och parboendegaranti för Solnas äldre
 • Sänkt skatt – mer utrymme i människors privatekonomi
 • Solnamodellen – få bidragsberoende & fler sommarjobb
 • Sveriges bästa företagsklimat

men vi vill mer…

Kristdemokraterna arbetar för…

 • Mer tid för barnen – mindre barngrupper i förskolan
 • Fler promenader och mer tid i Solnas äldreomsorg
 • Stöd till hjälporganisationer och ökat brottsofferstöd
 • Fler bostäder och en grönare, snyggare & tryggare stad
 • Huvudstaleden i tunnel – bort med köer och buller

Vi vill hjälpa dig som hjälper andra!

Kristdemokraternas julkampanj är här. Den handlar om hur vi vill stärka det civila samhället och uppmuntra till välgörenhet.

Vi vill ha ett Sverige där människor bryr sig om varandra och där frivilliga insatser uppmuntras. Tack vare Kristdemokraterna är det sedan 2012 möjligt för privatpersoner som ger gåvor till ideella organisationer att få en skattereduktion. Om du skänker 200 kronor i månaden får du 50 kronor av dem tillbaka på skatten. Nu vill vi utvidga avdragsrätten, för att ytterligare hjälpa dig som vill hjälpa andra.

Läs mer om reglerna för avdraget för gåvor till ideella organsiationer: www.kristdemokraterna.se/gavor


Solnas budget 2014

Budgetanförande inför beslut om budget 2014

Ordförande, fullmäktige och åhörare,

Idag lägger Alliansen åter fram en gemensam budget för Solna. Som vanligt är det lite pin och kiv innan vi borgerliga partier är överens om ett förslag – men vi har hittills alltid lyckats. I år är vi kristdemokrater stolta över att vår politik gör tydliga avtryck  i budgeten.

Kristdemokraterna är familjens röst i politiken. I Sverige och i Solna. Vi är partiet som vill stärka familjen och det civila samhället. Vi är partiet för personlig frihet och socialt ansvar, som bevakar politikens gränser och som lyfter att ett starkt samhälle är något annat än en stor stat. Vi menar att det är i ett starkt samhälle med starka familjer, växande företag och ett rikt föreningsliv som Solnas barn och unga kan ges en trygg uppväxt.

Vi kristdemokrater formar vår politik utifrån en kristen människosyn och värdegrund om alla människors lika, unika och okränkbara värde och vårt mål är ett samhälle som ger varje människa möjlighet att förverkliga sin fulla potential, där det råder samhällsgemenskap och där varje människa bemöts med värdighet och respekt samt får möjlighet att i gemenskap med nära och kära forma sin egen framtid och vardag.

Mot bakgrund av det anser vi att Solna ska byggas underifrån, med enskilda människor och familjers vardag som utgångspunkt. Vi är partiet som vill göra det lättare för solnaborna att lägga livspussel, som satsar på en skola med kunskap i fokus, som arbetar för att minska barngrupperna i förskolan och som ser till att mormor har det bra i Solnas äldreomsorg.

Budgetprioriteringar

Kristdemokraterna i Solna gick in i årets budgetförhandlingar med tydliga prioriteringar:

 • Valfrihet i barnomsorgen och ökad personaltäthet i förskolan.
 • Satsningar på lärarlöner och skolupprustningar för en skola med ordning och kunskap i fokus.
 • En förstärkning av hemtjänsten för att säkerställa tillräckligt med tid hos de äldre.
 • Låg skatt – för att ge mer frihet och trygghet åt solnaborna.

Vi kan konstatera att vi kristdemokrater har vunnit viktiga segrar i Alliansens förhandlingar då samtliga våra prioriteringar på ett eller annat sätt återfinns i Solnas budget för 2014.

Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Vi kristdemokrater är särskilt stolta över att ha drivit igenom satsningarna på förskolan. Vi hade velat satsa ännu mer men vår ambition är att de extra 7 miljonerna till barnomsorgen ska kunna säkerställa högre personaltäthet i stadens förskolor och minska risken för alltför stora barngrupper, inte minst vid den ordinarie personalens frånvaro.

Många barn skulle må bra av mer tid tillsammans med sina föräldrar. Men i storstadsområdena väljer allt fler att ha sina barn allt mer tid i barnomsorgen. Det är därför vår ambition att se till att det i barnomsorgen finns gott om vuxna förebilder som har möjlighet till mer tid med barnen. Med andra ord verkar vi för att skapa möjlighet till mer tid för barnen oavsett om barnen finns i hemmet, hos dagmamma eller på förskola. Det behövs vuxna som har tid att lyssna, trösta, bära, läsa sagor,  rabbla bokstavsramsor och göra allt det där som barn behöver – även när barnens viktigaste vuxna, föräldrarna, är på jobbet. Vi ger i årets budget också i uppdrag till BUN att utreda organisationen för förskolan i syfte att skapa optimala strukturer för styrning och ledning för att möjliggöra för personalen att ägna mer tid åt barnen och mindre tid åt administration.

Kristdemokraterna anser att det ska finnas minst en högskoleutbildad förskollärare i varje barngrupp så att dessa kan leda verksamheten – men en röst på KD är därutöver i första hand en röst för mer tid för barnen. Det finns fantastiska barnskötare som gör ett gott arbete i stadens förskolor och det är kärlek, omtanke och tid som de små barnen behöver mest.

Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kristdemokraterna står inte endast för bättre kvalitet i förskolan utan också för valfrihet för familjen. Familjer är olika och ser olika ut, också barn är olika med lite olika behov. Därför måste den offentligt finansierade barnomsorgen erbjuda olika lösningar för att våra barn ska trivas och vi själva få livspusslet att gå ihop.

Genom att erbjuda valfrihet i barnomsorgen i form av vårdnadsbidrag, dagmammor, öppen förskola och fristående förskolor – samt låg skatt – stärker Solna idag stadens barnfamiljer. Och det är kristdemokraterna som är garanten för valfrihet i barnomsorgen!  Vi är de som står upp för familjens egenmakt mot de mer vänsterinspirerade politikernas önskan att styra det allra mest privata – hur man som förälder ordnar den egna vardagen. Valfriheten är självklar för oss kristdemokrater men de rödgrönas budgetar visar att den är hotad i och med oppositionens förslag om att avskaffa vårdnadsbidraget. Det finns många häpnadsväckande argument från oppositionen om varför Arne, Susanne och Thomas istället för föräldrar själva ska få avgöra familjernas barnomsorgsform.

Socialdemokraterna menar att erbjuda föräldrar möjlighet att ta hand om barnen lite längre när de är små skulle leda till passivitet. Som om att ta hand om barn skulle leda till någon slags stillasittande. Det är åtminstone inget jag som haft fyra små barn hemma känner igen mig i.

Vidare anför man att det skulle vara oförenligt med arbetslinjen att fullt arbetsföra föräldrar skulle ”subventioneras” för att ta hand om sina barn. Som om alla pengar Solnas barnfamiljer betalat i skatt för den offentliga barnomsorgen från början hade varit statens. De föräldrar som idag nyttjar vårdnadsbidraget för att erbjuda mer tid till sina barn betalar redan andras dagiskostnader via skattsedeln – vårdnadsbidraget innebär att de får behålla en bråkdel av dessa pengar också till den egna barnomsorgen, fullt rimligt! Nog finns det perioder i livet då andra saker än den egna karriären, eget självförverkligande eller att bidra till den kollektivistiska samhällsnyttan kan få vara viktigt i människors liv och för samhället? Att föräldrar tar hand om och ger tid till sina barn är en sådan sak för oss kristdemokrater. Man kan undra hur Arne Öberg och hans socialistiska vänner ser på betald föräldraledighet, varför ska folk få gå hemma med bebisar när det kunde göra samhällsnytta på jobbet….?

Samtliga vänsterparter avfärdar vårdnadsbidraget, S som kvinnodiskriminerande, MP som en kvinnofälla. Diskriminerande är det inte, vårdnadsbidraget tvingar ingen, vare sig kvinna eller man, vårdnadsbidraget innebär ingen diskriminering – bara möjligheter för familjen.  Och kvinnofälla? Ärligt talat vilka är miljöpartisterna att tala om för Sveriges kvinnor att de saknar förmåga att bestämma barnomsorgsform åt sina barn utan att falla offer för en ”kvinnofälla”?

Jag menar att Miljöpartiet med de argumenten förser Sveriges kvinnor med offermentalitet. Som om kvinnor i Sverige idag inte skulle vara förmögna att fatta rationella beslut och se konsekvenserna av sina egna handlingar? Det är hög tid att rödgröna debattörer slutar upp med att dumförklara Sveriges kvinnor.

Skola och ungdomsjobb – vi satsar på barn och unga.

Kristdemokraterna arbetar för att Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i och Solna ska vara en av de bästa städerna. Ska ungarna i Solna få en bra start i livet då måste förstås skolan vara bra. KD anser att värderingen som ska genomsyra hela skolan är att varje elev ska få möjlighet att förverkliga sin fulla potential. Vi ser hur utbildningsnivån i landet sjunkit under lång tid och det krävs därför förändring.  Solnas skolor ska förmedla goda värderingar till våra barn och unga, sätta kunskapen i fokus och präglas av ordning och reda i klassrummet för att uppnå trivsel och arbetsro.

Det viktigaste för att åstadkomma en skola med kunskap i fokus är förstås bra lärare. Skolans vuxna måste få vara auktoriteter, som kan leda med fasta händer och varmt hjärta. Det behövs lärare som både klarar att leda och inspirera eleverna till kunskap samt hålla ordning i klassrummet. Något annat som är viktigt är en trivsam studiemiljö. Vi lägger därför 16 miljoner kronor extra till stadsbyggnadsnämnden för att fortsätta rusta Solnas skolor.

Regeringen satsar nu medel på så kallade förstalärare, där lärare med erkänt god pedagogisk förmåga får höjd lön och möjlighet att arbeta liten del av tiden som inspiratör för andra lärare och därmed bidra till bättre undervisning. Alliansen i Solna skjuter därutöver till extra medel, 2 miljoner kronor, till högre lärarlöner.

För att erbjuda fler ungdomar i Solna möjlighet till sommarjobb så utvidgar vi också stadens sommarjobbssatsning tillsammans med näringslivet med 500 000 kronor. Kristdemokraterna är stolta över att barn och ungas uppväxtvillkor står i fokus när Alliansen i Solna lägger budgeten för 2014.  För en god uppväxt menar vi borgar för en god tillväxt.

Valfrihet och värdighet i äldreomsorgen

Det ska vara tryggt att åldras i Solna. Man ska kunna känna sig förvissad om att erforderligt stöd finns att tillgå den dagen man är i behov av det, och man ska känna att man är delaktig i samtliga beslut som påverkar ens tillvaro, självklart har man också rätt att få avgöra vilken hemtjänst man ska låta komma till ens hem, eller till vilket vård- och omsorgsboende man ska flytta.

Svensk äldreomsorg bygger idag mycket på att människor bor kvar hemma. Att passera nålsögat för att få plats i vård- och omsorgsboende är svårt, många bedöms uppnå den av socialtjänstlagen stipulerade skäliga levnadsnivån i hemmet med hjälp av hemtjänst. Därför är det oerhört viktigt att hemtjänsten fungerar och skapar trygghet. Vi har därför i budgeten drivit igenom en förstärkning av hemtjänsten med 6 miljoner kronor. En satsning som ska möjliggöra längre tid för personalen hos de äldre i syfte att ge bättre kvalitet och en ökad känsla av trygghet för den som är i behov av hemtjänstens omsorg. Personalen måste kunna känna att man har tillräckligt med tid för att garantera att Solnas äldre bemöts med värdighet och respekt och det skapar vi nu bättre förutsättningar för.

Budgeten vi nu lägger fram ser inte ut som den skulle ha gjort om vi regerat med egen majoritet. Men det faktum att samtliga Kristdemokraternas prioriteringar återspeglas i årets budget visar att Kristdemokraterna gör skillnad i Alliansen. Solnas barn och äldre ska kunna förvänta sig trygghet och bra verksamheter. Vi genomför nu förbättringar av såväl barnomsorgen som äldreomsorgen och det är mycket glädjande att vi samtidigt klarar att behålla den låga skatten för ökad ekonomisk frihet åt solnaborna.

Härmed yrkar jag bifall till majoritetens förslag till budget 2014!

Malin Appelgren, kommunalråd och gruppledare (KD),