• För ett tryggare Solna

  Kristdemokraterna i Solna vill stärka Solnas trygghet, bland annat genom att se över behovet av kommunala ordningsvakter och ge större utrymme för att sätta åt målvakter för kriminella.

  Tryggheten är en av Kristdemokraterna i Solnas viktigaste frågor. Under nuvarande mandatperiod har Kristdemokraterna haft ansvar för trygghetsarbetet i Solna. Mycket har förbättrats, bland annat har klottersaneringsinsatserna dubblerats, fler trygghetskameror har satts upp, belysning förbättrats och gångtunnlar rustats.

  Fenomenet med målvakter för kriminella är ett stort bekymmer för polisen. För att underlätta polisens arbete mot brottsligheten vill Kristdemokraterna i Solna anordna en plats där polisen kan ställa beslagtagna bilar som uppenbart används i kriminell verksamhet.

  – Vi vill också ge parkeringsvakter större befogenheter. När de ser att ägarna inte betalat sina böter och bilen helt uppenbart används av livsstilskriminella kan bilen bogseras bort direkt. Det kommer försvåra livet som kriminell i Solna, vilket ökar tryggheten, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i trygghetsrådet.

  Bristen på poliser är ett stort problem som också drabbar Solna. Kristdemokraterna i Solna vill därför se över behovet av att anställa ordningsvakter som ett komplement till den lokala polisen.

  – En ordningsvakt kan förvisso inte likställas med en polis, men om det råder brist på poliser och behovet finns måste staden vara beredd att täcka upp behovet för att garantera Solnabornas trygghet, säger Samuel Klippfalk.

  För att förstärka stadens trygghetsarbete vill Kristdemokraterna i Solna också anställa trygghetssamordnare, vars uppgift ska vara det operativa och dagliga trygghetsarbetet i staden.

  – Med fler anställda kan staden göra nya trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, såsom att ha kontakter med civilsamhället i form av nattvandrare och andra ideella krafter. Solna ska stödja de goda initiativ som redan idag finns i staden avslutar Samuel Klippfalk.