• Hagalund åter med i Sverigeförhandlingen

  Idag meddelade Sverigeförhandlingen att Solnas stadsdel Hagalund åter är med förhandlingen. Detta trots att Hagalund och Solna inte fanns med i det första budet som presenterades den 8 februari.

  Sedan det första budet i februari där Solna och Hagalund inte fanns med har Solna stad arbetat hårt för att bli inkluderade i förhandlingen igen. Gruppledarna för de politiska partierna i Solna har i enighet skrivit ett brev till regeringens förhandlare där de krävde att Hagalund skulle inkluderas. Det hårda arbetet har gett resultat, och Hagalund inkluderas nu i Sverigeförhandlingen.

  ”Mer tunnelbana är bättre tunnelbana. Vårt hårda arbete har gett resultat och det är med glädje jag konstaterar att Solna åter är med på tåget.” säger Samuel Klippfalk, Kommunalråd (KD)

  I det omarbetade upplägget som presenterades för regeringens förhandlare har Solna stad arbetat aktivt med att se över kostnaderna i projektet. Exempelvis har Solna tillsammans med Landstinget samordnat stationsplanerna för Hagalund med den planerade byggnationen av tunnelbanans gula linje. Dessutom har bostadsutredningen fördjupats och antalet potentiella bostäder i stationens upptagningsområde har ökat från ca 3 000 till ca 4 000 bostäder.

  ”Gula linjen blir bättre för varje ny station som planeras. På lite sikt kommer inte ändstationen ligga i Arenastaden utan linjen kommer att förlängas norrut.” avslutar Samuel Klippfalk, Kommunalråd (KD)

   

  Kontaktinformation:

  Samuel Klippfalk (KD)
  Kommunalråd
  070 634 68 27
  samuel.klippfalk@solna.se

  Sabina Jansson
  Politisk sekreterare, Solna stad
  08 734 25 26
  sabina.jansson@solna.se