• Regeringsprogram för det blågröna samarbetet i Solna 2019-2022

  Det blågröna styret i Solna (M, KD, L, C och MP) har tagit fram ett regeringsprogram för kommunen, vilket är en inriktning för det politiska arbetet under hela mandatperioden.

  (mer…)

 • Årsmöte 2019 – Sara Skyttedal på besök

  Lördagen den 23 februari avhölls Kristdemokraterna i Solnas årsmöte. Årsmötet gästades av Sara Skyttedal som berättade om sin vision för EU-samarbetet. 

  (mer…)

 • För ett tryggare Solna

  Kristdemokraterna i Solna vill stärka Solnas trygghet, bland annat genom att se över behovet av kommunala ordningsvakter och ge större utrymme för att sätta åt målvakter för kriminella.

  (mer…)

 • Nya reformer för Solnas äldre

  Kristdemokraterna i Solna vill göra det möjligt att få hemtjänstinsatser utan biståndsbedömning och bygga ett nytt äldreboende i norra Solna.

  (mer…)

 • Dags för maxtak i förskolan

  Kristdemokraterna i Solna vill att förskolan ska få en högre prioritet i kommunens verksamhet. Därför föreslår vi en helt ny finansieringsmodell och tänker jobba för att en specifik barnomsorgsnämnd inrättas under kommande mandatperiod. 

  (mer…)

 • Cykelprojektet för Solnas äldre utökas

  Flera av Solnas äldre får nu möjlighet att känna vinden i håret. Solna stad införskaffar ytterligare en cykel för stadens äldre när Cykelprojektet permanenteras och blir Cykling utan ålder i Solna.

  (mer…)

 • Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018


  Anhörigföreningen i Solna tilldelas Kristdemokraterna i Solnas vitsippspris för sina viktiga insatser.

  (mer…)

 • KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd

  I kultur- och fritidsförvaltningens nya regler för föreningsbidrag som beslutades förra veckan undantogs föreningar som regelmässigt erhåller bidrag från religiösa samfund möjligheten att söka bidrag. De ska alltså behandlas på ett annat sätt än andra föreningar. Kristdemokraterna i Solna yrkade vid sammanträdet att denna skrivelse skulle tas bort.

  (mer…)

 • Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende

  Omvårdnadsnämnden i Solna har beslutat att större hänsyn ska tas till hög ålder vid biståndsbedömning för plats på äldreboende.

  (mer…)

 • Grannstödsbil kan snart rulla i Solna

  Grannsamverkan är ett bra förebyggande arbete mot brottslighet. För att förstärka det arbetet har kommunen köpt in en grannstödsbil som ska rulla på Solnas gator.

  (mer…)