• Solna stad tar krafttag mot bilmålvakter

  Möjligheten för kriminella att använda sig av bilmålvakter kommer att försvåras avsevärt i Solna framöver.

  (mer…)

 • Nytt trygghetsboende i Bergshamra klubbat i fullmäktige

  Under måndagens kommunfullmäktige beslutades om att ett nytt trygghetsboende ska byggas i Bergshamra.

  (mer…)

 • Bifall till biodling i Solna

  Kommunstyrelsen har fattat beslut om att möjliggöra för fler biodlingar i Solna. Både tänkbara platser och intresserade ansvariga har identifierats.

  (mer…)

 • Regeringsprogram för det blågröna samarbetet i Solna 2019-2022

  Det blågröna styret i Solna (M, KD, L, C och MP) har tagit fram ett regeringsprogram för kommunen, vilket är en inriktning för det politiska arbetet under hela mandatperioden.

  (mer…)

 • Årsmöte 2019 – Sara Skyttedal på besök

  Lördagen den 23 februari avhölls Kristdemokraterna i Solnas årsmöte. Årsmötet gästades av Sara Skyttedal som berättade om sin vision för EU-samarbetet. 

  (mer…)

 • För ett tryggare Solna

  Kristdemokraterna i Solna vill stärka Solnas trygghet, bland annat genom att se över behovet av kommunala ordningsvakter och ge större utrymme för att sätta åt målvakter för kriminella.

  (mer…)

 • Nya reformer för Solnas äldre

  Kristdemokraterna i Solna vill göra det möjligt att få hemtjänstinsatser utan biståndsbedömning och bygga ett nytt äldreboende i norra Solna.

  (mer…)

 • Dags för maxtak i förskolan

  Kristdemokraterna i Solna vill att förskolan ska få en högre prioritet i kommunens verksamhet. Därför föreslår vi en helt ny finansieringsmodell och tänker jobba för att en specifik barnomsorgsnämnd inrättas under kommande mandatperiod. 

  (mer…)

 • Cykelprojektet för Solnas äldre utökas

  Flera av Solnas äldre får nu möjlighet att känna vinden i håret. Solna stad införskaffar ytterligare en cykel för stadens äldre när Cykelprojektet permanenteras och blir Cykling utan ålder i Solna.

  (mer…)

 • Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018


  Anhörigföreningen i Solna tilldelas Kristdemokraterna i Solnas vitsippspris för sina viktiga insatser.

  (mer…)