• Regeringsprogram för det blågröna samarbetet i Solna 2019-2022

  Det blågröna styret i Solna (M, KD, L, C och MP) har tagit fram ett regeringsprogram för kommunen, vilket är en inriktning för det politiska arbetet under hela mandatperioden.

  (mer…)

 • Årsmöte 2019 – Sara Skyttedal på besök

  Lördagen den 23 februari avhölls Kristdemokraterna i Solnas årsmöte. Årsmötet gästades av Sara Skyttedal som berättade om sin vision för EU-samarbetet. 

  (mer…)

 • Solna stad har antagit strategi mot hedersrelaterat våld

  För att se till att Solna aldrig blir en kommun där hedersrelaterat våld och förtryck får fotfäste antog kommunstyrelsen igår en strategi mot hedersrelaterat våld. (mer…)

 • Blågrön budget i Solna 2019

  I Solnas första blågröna budget för mandatperioden 2019–2022 görs satsningar på grundskolan, trygghet, stadsmiljö, omsorg och miljö. Målet är en stark ekonomi med fokus på långsiktighet, stärkt kvalitet i kärnverksamheterna och bättre förutsättningar att möta de kommande klimatutmaningarna. Bland annat satsas 50 procent mer på Solnas cykelplan.

  (mer…)

 • Utbildningsinsatser för bättre psykisk hälsa bland Solnas äldre

  Under 2019 kommer biståndshandläggare och hemtjänstpersonal att utbildas i hur psykisk ohälsa för äldre motarbetas. 

  Socialstyrelsen rapporterar om att den psykiska ohälsan bland äldre ökar i Sverige. En tredjedel av alla över 65 år och äldre har vårdats för psykisk ohälsa alternativt fått medicinering för sina problem. Självmordstankar är också vanligare bland personer över 65 år, särskilt bland män, rapporterar Socialstyrelsen. 

  För att motverka denna utveckling kommer utbil...

 • För ett tryggare Solna

  Kristdemokraterna i Solna vill stärka Solnas trygghet, bland annat genom att se över behovet av kommunala ordningsvakter och ge större utrymme för att sätta åt målvakter för kriminella.

  (mer…)

 • Nya reformer för Solnas äldre

  Kristdemokraterna i Solna vill göra det möjligt att få hemtjänstinsatser utan biståndsbedömning och bygga ett nytt äldreboende i norra Solna.

  (mer…)

 • Dags för maxtak i förskolan

  Kristdemokraterna i Solna vill att förskolan ska få en högre prioritet i kommunens verksamhet. Därför föreslår vi en helt ny finansieringsmodell och tänker jobba för att en specifik barnomsorgsnämnd inrättas under kommande mandatperiod. 

  (mer…)

 • Cykelprojektet för Solnas äldre utökas

  Flera av Solnas äldre får nu möjlighet att känna vinden i håret. Solna stad införskaffar ytterligare en cykel för stadens äldre när Cykelprojektet permanenteras och blir Cykling utan ålder i Solna.

  (mer…)

 • Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018


  Anhörigföreningen i Solna tilldelas Kristdemokraterna i Solnas vitsippspris för sina viktiga insatser.

  (mer…)