• Kultur för äldre – mer än en clown

  Ni minns kanske ett av valrörelsens färgglada inspel – clowner till våra äldreboenden. En clown gör verkligen inte någon skada – men har blivit en symbol för ovanifrånperspektivet – att politiker på högsta nivå ska bestämma vilken kultur äldre ska ta del. En klapp på huvudet.
  Vi människor gillar inte den där nedlåtande klappen på huvudet. Inte när vi är unga och det blir inte annorlunda när vi blir äldre.

  Att vi behöver mer hjälp och mer omsorg för att klara av vardagen när vi blir äldre betyder inte att någon annan ska ta över beslutanderätten över vardagliga ting som kultur, fritidssysslor och hur vi roar oss.

  Människor tappar inte sina intressen bara för att de blir äldre. Därför är det viktigt att äldre ska ha möjlighet till ett rikt kulturliv och inte minst att själva ha möjlighet att i större utsträckning välja vilken kultur man vill ta del av.

  Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet, respekt och förståelse för varje enskild person präglar verksamheten. Så när du tänker kultur – tänk fritt, tänk stort. Tänk ljud, tänk bild, tänk minnen – tänk clowner om du vill. Men framför allt – tänk själv.

  Malin Appelgren
  Omvårdnadsnämndens ordförande