• Ökad valfrihet i Solnas omsorg

    Omvårdnadsnämnden har beslutat att upphandla ledsagarservice och avlösarservice enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det kommer att innebära en ökad valfrihet för brukaren.

    Ledsagarservice innebär att en person med omfattande funktionshinder på ett enklare sätt ska kunna leva ett socialt liv, alltifrån att besöka vänner, gå på kulturverksamheter eller bara att ta en promenad. Avlösarservice avlastar de närstående till en funktionshindrad person för att den närstående ska kunna koppla av eller göra annat.

    I dagsläget omfattas omkring 30 personer av ledsagarservice och 40 av avlösarservice i Solna och servicen har fram till nu utförts i egen regi av kommunen. För att dessa verksamheter bättre ska kunna anpassas till brukarnas behov kommer den framöver att upphandlas enligt LOV, vilket innebär att det är den berörda, inte staden, som bestämmer vilken aktör som ska utföra tjänsterna.

    – Att servicen nu ska upphandlas enligt LOV ökar valfriheten för de berörda. Framöver kommer man i betydligt högre utsträckning ha möjlighet att välja service efter vad de anser passar bäst. Det känns bra att vi nu har denna valfrihetsreform på plats också inom ledsagar- och avlösarservice, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i omvårdnadsnämnden.