Politiker

Kristdemokraterna i Solna stadshus

Kommunalråd: Samuel Klippfalk

Samuel_Klippfalk-3342_web

Politisk sekreterare
Ledamöter i kommunfullmäktige:

Samuel Klippfalk (Gruppledare)

Samuel_Klippfalk-3342_web

Andreas Hulusjö

Hulusjö_3407

 

Kent-Rune Sjöholm (ersättare)

Petra Klippfalk (ersättare)

 

 

Nämnder & styrelser:

Omvårdnadsnämnden: Samuel Klippfalk (ordförande)

Kompetensnämnden: Andreas Hulusjö (vice ordförande)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Stefan Appelgren (vice ordförande)

Barn – och utbildningsnämnden: David Armér (ledamot)

Byggnadsnämnden: Sandra Birgersson (ledamot)

Kultur- och fritidsnämnden: Nataliya Hulusjö (ledamot)

Socialnämnden: Ryan Jones (ledamot)

Tekniska nämnden: Kent-Rune Sjöholm (ledamot)

Valnämnden: Nataliya Hulusjö (ledamot)

Valnämnden: Roland Bjurling (ersättare)

Överförmyndarnämnden: Kerstin Höök (ersättare)

 

Trygghetsrådet: Samuel Klippfalk (ordförande)

Pensionärsrådet: Samuel Klippfalk (ordförande)

Rådet för funktionshinderfrågor: Kristina Nordin (ledamot)

 

Internationella kommittén: Roland Bjurling (ledamot)

Likabehandlingskommittén: Nils Modig (ledamot)

Arvodeskommittén: Kerstin Höök (ledamot)

Arvodeskommittén: Roland Bjurling (ersättare)

 

Bostadsstiftelsen Signalisten: Malin Appelgren (ledamot)

Solna vatten AB: Kent-Rune Sjöholm (ordförande)

Råsunda Förstads AB: Sture Eckeskog (ledamot)

Norrenergi AB: Ansgar Toscha (ledamot)

Norrenergi Miljö AB: Ansgar Toscha (ledamot)

Överjärvagård AB: Sture Eckeskog (ersättare)

 

Kommunförbundet Stockholms län: Samuel Klippfalk (ersättare)

Kommunförbundet Norrvatten AB: Kent-Rune Sjöholm (ersättare)

Kommunrevisionen: Sune Olofson (ledamot)

 

Solna tingsrätt: Chawan Said (nämndeman)

Solna tingsrätt: Kerstin Höök (nämndeman)

 

Kristdemokraternas valsedel i valet till kommunfullmäktige 2014:

 1. Samuel Klippfalk, 35, Kommunalråd
 2. Andreas Hulusjö, 42, Aktuarie
 3. Anna-Maria Johansson, 27, Ekonom
 4. Kent-Rune Sjöholm, 67, Fil. lic
 5. Petra Klippfalk, 35, Landstingspolitisk sekr.
 6. Marcus Henningsson, 33, Personalvetare
 7. Nataliya Hulusjö, 37, Statsvetare
 8. Stefan Appelgren, 43, Civilingenjör
 9. Lars Gustaf Nordqvist, 70, Nämndeman
 10. Yilmaz Mahshid, 34, Analytiker
 11. Sune Olofson, 69, Journalist
 12. Kerstin Höök, 68, Pensionär
 13. Allan Klingström, 83, Docent
 14. Monica Rohde-Nielsen, 66, Barnsjuksköterska
 15. Josefin Granström, 34, Tandläkare
 16. Inger Lindholm, 67, Handläggare
 17. Roland Bjurling, 76, Pensionär
 18. Olle Rosén, 72, Seniorkonsult
 19. Carl Olehäll, 21, Fil. kand