• Solna stad har antagit strategi mot hedersrelaterat våld

    För att se till att Solna aldrig blir en kommun där hedersrelaterat våld och förtryck får fotfäste antog kommunstyrelsen igår en strategi mot hedersrelaterat våld.

    Hedersrelaterat våld är ett allvarligt samhällsproblem, där såväl flickor och pojkar som kvinnor och män får utstå stort fysiskt och psykiskt lidande. Flera viktiga steg har tagits från nationellt håll för att motarbeta det hedersrelaterade våldet, men det ersätter inte betydelsen av att ha en kommunal strategi att arbeta utifrån. Det är ofta personer verksamma i kommunerna som först identifierar hedersrelaterat våld och förtryck.

    Strategin har arbetats fram genom trygghetsrådet, i samarbete med socialnämnden, kompetensnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

    – Skolan är en central aktör i detta arbete. Vi vet att oron ökar hos en del ungdomar exempelvis inför ett sommarlov, därför vill vi sända en tydlig signal att vi tar hedersrelaterat våld- och förtryck på allvar. Inom staden ska alla verksamheter därför jobba ihop, säger Marianne Damström Gereben (L), kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden

    – Enligt en ny studie lever nästan var sjätte elev i nian i Stockholm, Göteborg och Malmö under hedersförtryck, vilket är fruktansvärt. Hedersrelaterat våld är ett växande problem och måste motarbetas på alla sätt möjliga. Den strategi som nu antagits är ett första viktigt steg, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i trygghetsrådet.