• Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende

    Omvårdnadsnämnden i Solna har beslutat att större hänsyn ska tas till hög ålder vid biståndsbedömning för plats på äldreboende.

    I Alliansens budget för 2018 beslutades det att omvårdnadsnämnden skulle se över riktlinjerna för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, med syfte att ålder i högre utsträckning ska beaktas vid prövning av särskilt boende. För detta avsatte allianspartierna 3 miljoner kronor.

    Efter omvårdnadsnämndens beslut i tisdags ska hög ålder ges större hänsyn när bedömning görs för rätt till plats på särskilt boende i kommunen.

    – Detta är någonting vi kristdemokrater har arbetat hårt för. Solnas äldsta ska inte behöva oroa sig för att de ska beviljas en plats på ett äldreboende eller inte. Detta är ett viktigt steg för en värdig äldreomsorg säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i omvårdnadsnämnden.

    Under 2017 beviljades över 90 procent av alla ansökningar om plats på särskilt boende i Solna.