Styrelsen

Ordförande: Ansgar Toscha

Vice ordförande: Kent-Rune Sjöholm

Styrelseledamöter:

Ryan Jones (till och med årsmötet 2018)

Kristina Nordin (till och med årsmötet 2019)

Samuel Klippfalk (till och med årsmötet 2018)

Ersättare:

Marie Bechara (till och med årsmötet 2019)

David Armér (till och med årsmötet 2019)

Kerstin Höök (till och med årsmötet 2018)

 

Kontakta styrelsen på följande adress: ansgar.toscha@kristdemokraterna.se