Styrelsen

Ordförande: Ansgar Toscha

Vice ordförande: David Armér

Styrelseledamöter:

Marie Bechara (till och med årsmötet 2020)

Samuel Klippfalk (till och med årsmötet 2019)

Kent-Rune Sjöholm (till och med årsmötet 2019)

Ersättare:

Kerstin Höök (till och med årsmötet 2019)

Christoffer Eriksson (till och med årsmötet 2019)

Kontakta styrelsen på följande adress: ansgar.toscha@kristdemokraterna.se