• Förtroendevalda

  Kristdemokraternas förtroendevalda i Solna stad

  Kommunalråd: Samuel Klippfalk

  Ledamöter i kommunfullmäktige:

  Samuel Klippfalk (gruppledare)

  Andreas Hulusjö

  Kent-Rune Sjöholm (ersättare)

  Nataliya Hulusjö (ersättare)

  Nämnder & styrelser:

  Omvårdnadsnämnden: Samuel Klippfalk (ordförande)

  Kompetensnämnden: Andreas Hulusjö (vice ordförande)

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Stefan Appelgren (vice ordförande)

  Barn- och utbildningsnämnden: David Armér (ledamot)

  Byggnadsnämnden: Sandra Birgersson (ledamot)

  Kultur- och fritidsnämnden: Nataliya Hulusjö (ledamot)

  Socialnämnden: Ryan Jones (ledamot)

  Tekniska nämnden: Kent-Rune Sjöholm (ledamot)

  Valnämnden: Nataliya Hulusjö (ledamot)

  Valnämnden: Roland Bjurling (ersättare)

  Överförmyndarnämnden: Kerstin Höök (ersättare)

   

  Trygghetsrådet: Samuel Klippfalk (ordförande)

  Pensionärsrådet: Samuel Klippfalk (ordförande)

  Rådet för funktionshinderfrågor:

   

  Internationella kommittén: Roland Bjurling (ledamot)

  Likabehandlingskommittén: Christoffer Eriksson (ledamot)

  Arvodeskommittén: Kerstin Höök (ledamot)

  Arvodeskommittén: Roland Bjurling (ersättare)

   

  Bostadsstiftelsen Signalisten: Marie Bechara (ledamot)

  Solna vatten AB: Kent-Rune Sjöholm (ordförande)

  Råsunda Förstads AB: Sture Eckeskog (ledamot)

  Norrenergi AB: Ansgar Toscha (ledamot)

  Norrenergi Miljö AB: Ansgar Toscha (ledamot)

  Överjärvagård AB: Sture Eckeskog (ersättare)

   

  Kommunförbundet Stockholms län: Samuel Klippfalk (ersättare)

  Kommunförbundet Norrvatten AB: Kent-Rune Sjöholm (ersättare)

  Kommunrevisionen: Sune Olofson (ledamot)

   

  Solna tingsrätt: Chawan Said (nämndeman)

  Solna tingsrätt: Kerstin Höök (nämndeman)