• Styrelsen

  Ordförande: Ansgar Toscha

  Vice ordförande: David Armér

  Styrelseledamöter:

  Marie Bechara (till och med årsmötet 2020)

  Samuel Klippfalk (till och med årsmötet 2019)

  Kent-Rune Sjöholm (till och med årsmötet 2019)

  Ersättare:

  Kerstin Höök (till och med årsmötet 2019)

   

  Kontakta styrelsen på följande adress: ansgar.toscha@kristdemokraterna.se