Våra förtroendevalda politiker

GruppfotoVåra representanter i Strängnäs Kommunfullmäktige:                                                       Pia Steensland, Sebastian Grimhäll, Catharina De Geer och Catharina St Cyr                   Foto: Johan Steensland

 

Gruppledare:                                                                                                     Catharina De Geer                                                                     catharina.edeby@gmail.com                                                                                               Tel: 070-949 33 71

Ordinarie ledamöter i Kommunfullmäktige:
Catharina De Geer
catharina.edeby@gmail.com                                                                                               Tel: 070-949 33 71
Pia Steensland
pia.steensland@strangnas.se

Ersättare i Kommunfullmäktige:
Sebastian Grimhäll                                                                                                                Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Partiavdelningens styrelse:
Fredrik Siösteen 
ordförande i styrelsen samt ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden                                       fredrik.siosteen@kristdemokraterna.se                                                                            Tel: 070-256 75 97

Catharina De Geer vice ordförande i styrelsen samt ledamot i Kommunfullmäktige,
ledamot i Kommunstyrelsen och 2:e vice ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden       catharina.edeby@gmail.com                                                                                               Tel: 070-949 33 71

Pia Steensland ledamot och sekreterare i styrelsen samt ledamot i Kommunfullmäktige och ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden
pia.steensland@strangnas.se

David Noreen ledamot i styrelsen samt ersättare i Teknik- och Servicenämnden

Fredrik Andersson ersättare i styrelsen

Marie-Louise Forslund Mustaniemi ersättare och kassör i styrelsen samt ersättare i Kommunfullmäktige

Martin Kits ersättare i styrelsen

Representanter i övriga nämnder och styrelse:                                                             Anders Hjulström ersättare Samhällsbyggnadsnämnden

Stig Daun suppleant i SEVABs styrelse

Bertil Stensgård ledamot i Kommunrevisionen