Nystart för Sturegatan

Sundbybergs stad söker nu partnerskap med långsiktiga, nationellt verksamma, hyresvärdar som tillsammans med staden vill ta ansvar för Sturegatans utveckling. De ska, med hjälp av sitt affärsnätverk, locka kända varumärken men behålla de unika butiksinslag som ger området dess charm och låta Sturegatan uppleva sin fulla potential som affärsgata och bostadsområde”, säger Maria Bohman Kreij (KD), kommunalråd.

Ursviks IK behöver nytt klubbhus

Idrotten gör fantastiska insatser för våra barn och ungdomar i Sundbyberg. Många vuxna lägger ner mycket tid och kraft på att skapa en meningsfull fritid. I Sundbyberg har vi satsat mycket på idrotten och vår nya simhall är bara ett exempel. Isrink och parkourhall är senare. Men många av föreningarnas klubbhus är i riktigt dåligt skick. För några år sedan besökte jag Ursviks IK och klubben visade då klubbhuset för mig. Redan då tyckte jag att en renovering var nödvändig, vilket också klubben påpekade. Sedan dess har behovet blivit ännu större. Vi måste se till att Ursviks idrottsklubbs lokaler i Ursvik prioriteras. De byggnader som nu står där är mer att betrakta som tillfälliga baracker. Kanske går detta att samordna med andra verksamheter så att det går bättre att hitta finansiering. Jag hoppas att vi kan se ett konkret förslag inom en inte alltför avlägsen framtid

Ta den psykiska ohälsan bland unga på allvar


BRIS redovisar i sin senaste årsrapport att fyra av tio samtal handlade om psykisk ohälsa: ångest, uppgivenhet, ensamhet, självdestruktivitet och självmordstankar. Detta är ett av vår tids största samhällsproblem. Kristdemokraterna vill se en bred nationell utredning som undersöker orsakerna, följt av en handlingsplan.

Läs mer

Belgare intresserade av vår äldreomsorg

Vår äldreomsorg intresserar även andra länder. Vi fick nyligen besök av Rudy De Belie och Robert Geeraert som förbereder en större delegation med kommunpolitiker från Belgien senare i år. Maria Bohman visade runt dem på vårt nyaste äldreboende Bällstahof. Där finns vårt flaggskepp – terrassen med gröna växter och utsikt över dagis och folkvimlet i Sundbyberg.

Mellanboenden får stort intresse

För fjärde gången träffades fokusgruppen för seniorers framtida boende i Sundbyberg. Kristdemokraternas idé om flera Mellanboenden i Sundbyberg får ett stort intresse i bland våra äldre. På mötet diskuterade man hur äldre vill ha sitt boende när man blir äldre. Ett mellanboende är hyresrätter för äldre dit man kan flytta när man blir äldre utan att för den skull ha ett vårdboende. Men det ska finnas närhet till service, gemensamma aktiviteter och möjlighet till tekniska hjälpmedel.

Kristdemokraternas kommunalråd i Sundbyberg, Maria Bohman,
berättar om det nya mellanboendet i Ör.

Större valfrihet med LOV i Sundbyberg

I december införde vi Lagen om valfrihetssystem (LOV), för äldreboenden. Det är en efterlängtad reform som gör det möjligt för privata utförare att etablera och driva äldreboenden, förutsatt att de uppfyller kommunens kvalitetskrav.  Vi har för länge sedan gett makten till föräldrarna att välja skola åt sina barn. Nu är det dags att vi ser på våra äldre som individer som själva får välja på vilket hem de ska tillbringa sina sista dagar. Vårdboenden ska inte vara institutioner i samhällsmaskineriet utan människors hem.
Läs mer

Duvbo får en ny skola!

ekbacken skola.JPGÄntligen kommer skolsituationen i Duvbo att få en lösning. Den gamla Duvboskolan blir kvar för de yngre barnen samtidigt som ett av husen på Ekbacken byggs om till ny skola för klass 4-6. En ny gymnastikhall i anslutning till den nya skolan planeras också.

Läs mer

Bra start för ensamkommande

 

Under hösten 2015 såg Sundbyberg en kraftig ökning i mottagandet av ensamkommande barn och unga, likt de flesta andra kommuner i landet. Då handlade det om att snabbt hitta tak över huvudet för de barn staden skulle ta emot. Nu har antalet nya barn minskat och det är därför hög tid att ta fram en handlingsplan för ett säkerställa ett gott mottagande av ensamkommande barn och unga. Samtidigt behöver mer kostnadseffektiva och självständiga boendelösningar tas fram.

Läs mer

Återträff för seniorkollot!

Det var dags för återträff av seniorkollot på träffpunkten. Maria Bohman, vårt äldrekommunalråd, var där och höll tal och var allmänt trevlig. Cirka 50 personer var närvarande. Medverkade gjorde bland annat hälsopedagogernimg-0969a Linnea Eriksson och Jonatan Ekblad .

Gubbverkstan fyllde 10 år

IMG_0961

Gubbverkstan är en verksamhet som drivs i föreningsform och som vänder sig äldre personer som vill arbeta praktiskt med maskiner. De producerar allt ifrån träfigurer som fågelholkar och smörknivar till att renovera stolar som allmänheten kan lämna in. I nuvarande lokaler firas nu 10-års jubileum. Föreningen som sådan har haft denna verksamhet i 40 år. De har öppet förmiddagar mellan 8-12 inklusive två kaffepauser. Det är en social verksamhet som är mycket uppskattad. De har cirka 70 medlemmar. Kristdemokraterna i Sundbyberg gratulerade med en blomma.