Sundbyberg avslutar samarbetet med Frösunda

Äldrenämnden kallas till ett extra insatt sammanträde på torsdag den 2 november där den förväntas besluta om att avsluta samarbetet med Frösunda Omsorg. Gränsen är nu nådd efter diskussioner som har pågått sedan i mars.

  • Det som fick oss att ta det slutgiltiga beslutet var de allvarliga vårdskador som dokumenterats och som resulterat i Lex Maria anmälningar, säger Maria Bohman Kreij, äldrekommunalråd (KD).
  • När Frösunda Omsorg tillträdde den 1 april i år fanns det problem med bemanningen. Fortfarande, ett halvår senare, har problemet med sjuksköterskebemanningen inte lösts.
  • Ett vackert anbud och ett fint avtal på papperet har tyvärr inte resulterat i att våra äldre har fått den vård de har rätt till. Vårt förtroende för Frösunda Omsorg är förbrukat. Vi har ett stort ansvar för våra boende, deras anhöriga och personalen, fortsätter Maria Bohman Kreij.
  • Alla partier i det grönblå styret har kommit överens om att vi måste avsluta samarbetet med Frösunda Omsorg. Det blir istället Sundbybergs stad som kommer att ansvara för boendet i hus H, där Frösunda Omsorg idag bedriver verksamhet, avslutar Maria Bohman Kreij.

Cykling utan ålder – nu i Sundbyberg!

 

Cykling utan ålder är ett ideellt projekt där frivilliga cykelpiloter tillsammans med stadens äldreboenden ser till att äldre kommer ut på cykelturer och får möjlighet att känna vinden i håret. Med anpassade lastcyklar upplever vi tillsammans staden, besöker parker eller njuter av utsikten längs kusten. Idén kommer från den danska cykelkulturen där ingen oavsett ålder ska gå miste om friheten som cykeln erbjuder. Häng med du också!
Vi invigde cykling utan ålder i Sundbyberg utanför Ekbacken. Sommarjobbande ungdomar i äldreförvaltningen spelade och sjöng traditionella sånger och visor. Maria Bohman invigde!

Nu blir det bättre särskilda boenden

Äldrenämnden beslutade den 27 april om vad som ska gälla för att få delta i upphandlingar med LOV, Lagen om valfrihetssystem, inom särskilt boende. Det nya jämfört med dagens system LOU är att utförarna är garanterade ett fast pris. Därför är det alltid högst kvalitet som vinner och inte som idag, då lägsta pris är utslagsgivande. Detta kommer att höja kvalitén inom särskilt boende på sikt, och vi kan agera mycket snabbare vid eventuella missförhållanden.
Kort information om skillnader mellan LOV och LOU:
LOU
Fasta avtalstider med utförarna.
Avtalat pris där lägsta pris är utslagsgivande.
Stora upphandlingar
Kostnad för platser enligt avtal
Beviskrav och system med viten om kraven inte uppfylls
LOV
Möjlighet att ändra i avtalet hela tiden, vi kan ändra och avsluta när som helst.

Fast pris
Möjlighet med avtal med ett fåtal platser, flexibelt.
Kostnad för antal utnyttjade platser
Möjlighet till att avsluta avtalet när som helst om vi bedömer att kvalitetskraven inte uppfylls.

Nystart för Sturegatan

Sundbybergs stad söker nu partnerskap med långsiktiga, nationellt verksamma, hyresvärdar som tillsammans med staden vill ta ansvar för Sturegatans utveckling. De ska, med hjälp av sitt affärsnätverk, locka kända varumärken men behålla de unika butiksinslag som ger området dess charm och låta Sturegatan uppleva sin fulla potential som affärsgata och bostadsområde”, säger Maria Bohman Kreij (KD), kommunalråd.

Ursviks IK behöver nytt klubbhus

Idrotten gör fantastiska insatser för våra barn och ungdomar i Sundbyberg. Många vuxna lägger ner mycket tid och kraft på att skapa en meningsfull fritid. I Sundbyberg har vi satsat mycket på idrotten och vår nya simhall är bara ett exempel. Isrink och parkourhall är senare. Men många av föreningarnas klubbhus är i riktigt dåligt skick. För några år sedan besökte jag Ursviks IK och klubben visade då klubbhuset för mig. Redan då tyckte jag att en renovering var nödvändig, vilket också klubben påpekade. Sedan dess har behovet blivit ännu större. Vi måste se till att Ursviks idrottsklubbs lokaler i Ursvik prioriteras. De byggnader som nu står där är mer att betrakta som tillfälliga baracker. Kanske går detta att samordna med andra verksamheter så att det går bättre att hitta finansiering. Jag hoppas att vi kan se ett konkret förslag inom en inte alltför avlägsen framtid

Ta den psykiska ohälsan bland unga på allvar


BRIS redovisar i sin senaste årsrapport att fyra av tio samtal handlade om psykisk ohälsa: ångest, uppgivenhet, ensamhet, självdestruktivitet och självmordstankar. Detta är ett av vår tids största samhällsproblem. Kristdemokraterna vill se en bred nationell utredning som undersöker orsakerna, följt av en handlingsplan.

Läs mer

Belgare intresserade av vår äldreomsorg

Vår äldreomsorg intresserar även andra länder. Vi fick nyligen besök av Rudy De Belie och Robert Geeraert som förbereder en större delegation med kommunpolitiker från Belgien senare i år. Maria Bohman visade runt dem på vårt nyaste äldreboende Bällstahof. Där finns vårt flaggskepp – terrassen med gröna växter och utsikt över dagis och folkvimlet i Sundbyberg.

Mellanboenden får stort intresse

För fjärde gången träffades fokusgruppen för seniorers framtida boende i Sundbyberg. Kristdemokraternas idé om flera Mellanboenden i Sundbyberg får ett stort intresse i bland våra äldre. På mötet diskuterade man hur äldre vill ha sitt boende när man blir äldre. Ett mellanboende är hyresrätter för äldre dit man kan flytta när man blir äldre utan att för den skull ha ett vårdboende. Men det ska finnas närhet till service, gemensamma aktiviteter och möjlighet till tekniska hjälpmedel.

Kristdemokraternas kommunalråd i Sundbyberg, Maria Bohman,
berättar om det nya mellanboendet i Ör.