Förtroendevalda

Berndt Hansson
Adress:
Tallgatan 8
457 40 Fjällbacka
E-post:
berndt.hansson@tanum.se
Telefon:
0525-319 03
070-547 37 93
UPPDRAG
Kommunfullmäktige, ledamot, Tanum
Kommunfullmäktige, gruppledare, Tanum
Tekniska nämnden, ersättare, Tanum
Fullmäktigeberedning, ledamot, Tanum
Valnämnden, ledamot, Tanum

Sonny Haglund
Adress:
Vetteberget 5
457 40 Fjällbacka
Telefon:
070-422 09 55
UPPDRAG
Kommunfullmäktige, ersättare, Tanum
Miljö- och byggnadsnämnden, ersättare, Tanum
Valnämnden, ersättare, Tanum

Anna-Lena Karlsson
Adress:
Petterhagen 1
457 72 Grebbestad
Telefon:
0706-77 80 20
UPPDRAG
Kommunfullmäktige, ersättare, Tanum
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare, Tanum