Mitt valmanifest

Rätt agenda för landstinget/region Jönköpings län

Sjukvården ska hålla toppklass och ingen ska behöva vänta onödigt länge på vård. Vi medborgare ska själva få välja vårdgivare. De ekonomiska ersättningssystemen i sjukvården ska bygga på att pengarna följer patienten och fördelas efter behov, det stärker patienternas ställning och leder till mer effektivt använda sjukvårdsresurser. Vi ska fortsatt ha tre fullvärdiga akutsjukhus i länet. Ytterligare satsningar behöver göras på cancervården, barn- och ungdomspsykiatrin och på vården i livets slutskede. Vi behöver också förbättra och förstärka det förebyggande hälsoarbetet.

För att man ska kunna bo på en plats och arbeta eller studera på en annan behövs bra kollektivtrafik med goda pendlingsmöjligheter i hela länet. Det är viktigt att rusta upp järnvägen Värnamo-Jönköping för snabbare tågtrafik. Andra prioriterade infrastruktursatsningar är upprustning av riksväg 27, Europakorridoren och full bredbandstäckning i hela regionen.

För att regionens företag ska kunna växa och utvecklas, och därmed skapa jobb och generera skatteintäkter, måste det finnas människor med rätt utbildning. Det behövs en ökad regional samverkan för fler och bättre yrkesutbildningar.

 • Förstärk och utveckla vården i livets slutskede.
 • Satsa mer på förebyggande hälsoarbete.
 • Fortsätt utveckla Värnamo sjukhus.
 • Inför vårdval i all öppenvård.
 • Arbeta bort vårdköerna.
 • Stärk patienternas ställning i vården.
 • Inrätta seniorcentraler, där man fokuserar på äldres hälsa, i alla kommuner.
 • Rusta upp och elektrifiera järnvägen Värnamo-Jönköping.
 • Rusta upp riksväg 27.
 • 100% bredbandstäckning i hela regionen.
 • Fler yrkesutbildningar inom bristyrken.

Regionalt valprogram 2014 – en region där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

[2014_Val_regionalt-valprogram-en-region-dar-ingen-halls-tillbaka-och-ingen-lamnas-efter]

Min valsedel

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.

 1. Torbjörn Eriksson, Läkare, Värnamo
 2. Marianne Andersson, Undersköterska, Skillingaryd
 3. Mia Frisk, Landstingsråd, Tenhult
 4. Arnold Carlzon, Lärare, Bor
 5. Sofia Isaksson, Lärare, Hok
 6. Håkan Johansson, Studie- & yrkesvägledare, Värnamo
 7. Maritha Bengtsson, Ekonomiassistent, Skillingaryd
 8. Christer Fjordevik, Präst, Värnamo
 9. Hanna Sandén, Tågvärd, Vaggeryd
 10. Donald Crona, Kronofogde, Värnamo
 11. Rode Enell, Anhörigkonsulent, Vaggeryd
 12. Ibrahim Candemir, PA-systemkonsult, Värnamo
 13. Maria Ekdahl, Lokalvårdare, Skillingaryd
 14. Gunnar Crona, Skolchef, Värnamo
 15. Monica Johnsson, Sjuksköterska, Rydaholm
 16. Johnny Wackt, Jordbrukare, Vaggeryd
 17. Xhilda Bushati, Kemist, Värnamo
 18. Peter Johnson, Begravningsentreprenör, Värnamo
 19. Lena Freij, Kokerska, Värnamo
 20. Maths Holmberg, Företagare, Värnamo

Vaggeryds och Värnamo kommuner

0068-08320

[Alla valsedlar i landstingsfullmäktigevalet]