Motion – Förbifart Gripenberg

kd_liten_farg_vertlit_text.tif CenternCenterpartiet

MOTION

Tranås 2012-05-03

Förbifart Gripenberg

Under många år har trafiksituationen i Gripenberg och Gripenberg-Säby varit föremål för utredningar och diskussioner på olika nivåer. De senaste åren mer intensivt efter att beslut tagits att göra en gemensam genomfart för all trafik.

Läs mer

Motion – Elbilspool

kd_liten_farg_vertlit_text.tif

Lokalavdelning Tranås

2012-05-03

Motion till Kommunfullmäktige i Tranås

Elbolaget Öresundskraft har tillsammans med företaget Move About dragit igång elbilspoolen i Helsingborg. Move About har sedan tidigare elbilspooler i Göteborg, Köpenhamn, Hamburg och Bremen. I Helsingborg har de enbart helelektriska Nissan Leaf och de har byggt en laddningsstation för tre bilar med el från solceller på taket. Solcellerna beräknas producera 5 000 kWh el per år, vilket räcker till att göra hälften av elbilspoolen självförsörjande med el.

Läs mer