Valsedel

Valsedel

Kandidater till kommunfullmäktige

  1. Arne Karlsson, lantbrukare, Västerljung
  2. Miriam Tinglöf, apoteksassistent, Vagnhärad
  3. Stina von der Esch, företagare, Västerljung
  4. Mats Johansson, produkttekniker, Trosa
  5. Kenneth Tinglöf, pensionär, Trosa
  6. Anja Pettersson, omsorgsassistent, Vagnhärad
  7. Eva Karltorp, leg. läkare, Trosa
  8. Staffan Malm, kriminalpolis, Vagnhärads
  9. Sten Ottosson, säljare, Trosa
  10. Åke Wallman, företagsekonom, Vagnhärad

 

För att se kandidater till riksdagen och landstinget tryck här!

Gilla olika – på riktigt!

Alla barn ska ha samma förutsättningar säger sosseriet. I betydelsen att alla barn ska vara på förskola förstås, gärna heltid! (Socialdemokraterna vill att barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till heltidsförskola)

Men vad man inte verkar ta med i beräkningen är att alla barn inte är likadana.

Vi kan ju tänka oss ett ett barn med en social, extrovert personlighet som har lätt att ta till sig nya kontakter och människor i sin omgivning. För ett sådant barn kan förskola absolut vara det bästa valet. De får möjlighet att träffa barn och vuxna av alla de slag och utvecklas på ett positivt sätt.

Men alla barn har ju inte samma personlighet, vi kan också tänka oss ett barn med en blyg, introvert personlighet. Som trivs bra i mindre sammanhang, som mår dåligt av att ha många människor omkring sig. särskilt människor de inte känner så väl. För de barnen kan förskolemiljön vara direkt förödande. Skapa ångest redan i låg ålder!

– Men då måste vi se till att förskolan blir lika bra även för de barnen, säger någon.
– Men det är ju praktiskt omöjligt, svarar varje person som någonsin satt sin fot i en förskola, (vilket jag ibland är tveksam till om många politiker verkligen har gjort.)

Samhället premierar de extroverta och vill helst att de introverta ska tvingas att leva precis som de. Stöpa om alla tills de passar i samma form. Men det är inte att ge barnen lika förutsättningar.

Ska man verkligen ge barnen lika förutsättningar, måste de vara baserade på deras egna medfödda förutsättningar. Och vem borde känna till dem? Jo, föräldrarna såklart! Är det någon som borde känna sina barn så är det ju de som lever dem närmast!

Jag har skrivit det förr, men det tål att upprepas, vi behöver uppvärdera föräldraskapet! Vi måste få föräldrar i vårt land att tro på sig själva, tro på att de är de viktigaste personerna i barnens liv!

Det är inte nödvändigt för alla barn att vara på förskola, även föräldrar kan lära sina barn grundläggande saker.

Jag vill framhålla de ABC-kurser som påbörjats i landet. Ett fantastiskt initiativ där man lär föräldrarna att tro på sig själva, att vara Förälder. Och när man har lärt sig det, kan man se om ens barn kanske behöver vara hemma lite längre. Och då ska vi som politiker ge dem möjlighet till det.

För att komma runt det klassiska pratet om kvinnofälla när man pratar om hemmavarande barn så tycker jag att alla pengar som hemmavarande föräldrar får, ska vara pensionsgrundande.

För vidareläsning om att vara introvert och extrovert kan ni börja här:

http://www.epochtimes.se/articles/2013/07/14/25463.htm

Valfrihet är en mänsklig rättighet – ingen kvinnofälla

Valfrihet är en mänsklig rättighet – ingen kvinnofälla

Tid för barnen och valfrihet är något som vi inom KD jobbar mycket för.

De rödgröna vill gärna kalla denna valfrihet för en kvinnofälla, men det är ett uttryck som jag vänder mig starkt emot!

Det är dags att vi slutar nedvärdera kvinnor (och män också för den
delen) och påstå att de inte kan tänka själva och fatta genomtänkta beslut på
egen hand!

Själv är jag högutbildad, har läst 3,5 år på högskola och har en kandidatexamen i medieteknik. Jag har förutom studierna jobbat ända sedan jag gick ut gymnasiet.

När vi fick vår son för tre år visste vi från början att vi ville att han skulle få vara hemma i minst två år, helst i tre år. När min son var ett år fick jag veta att jag inte hade ett jobb att komma tillbaka till efter mammaledigheten. Min man hade nyligen fått nytt jobb och var fortfarande provanställd.

Vi visste att vi ville att vår son skulle få vara hemma så länge som möjligt, men vi visste inte från början hur vi skulle lösa det. Men utifrån våra förutsättningar gjorde vi ändå, skulle jag vilja påstå, ett väl genomtänkt beslut. Det blev jag som var hemma större delen av hans första år, med god hjälp av vårdnadsbidraget som Trosa kommun fortfarande tillhandahåller.

Att jag i jämlikhetens namn skulle vara fast i en kvinnofälla pga detta är inget
annat än kvalificerat skitsnack.

Det är dags att politiker slutar underkänna vanliga människors förmåga till att besluta över sitt liv på egen hand. Låt människor stå vid rodret på sina egna livs skutor.

Politikens roll ska vara att se till att farvattnen är säkra och fria från hinder!

Miriam Tinglöf

Mindre barngrupper i förskolan

Mindre barngrupper i förskolan

Vi ställer oss till hundra procent bakom rikspartiets förslag som syftar till att minska barngrupperna i förskolan.

För oss är det viktigt att familjer ska ha valfrihet att kunna välja vilken form av barnomsorg som passar de egna behoven bäst. Många väljer förskolan och därför måste vi se till att den är så bra som möjligt!

Forskning kring förskolan säger att den är bra – men detta gäller bara när den uppfyller vissa kriterier. Bland annat att barngrupperna inte är för stora!

Som förälder måste vi vara ärliga mot oss själva och ställa oss frågan hur mycket det är värt för oss att våra barn får en lugn och trygg miljö. Den höjning av maxtaxan som Kristdemokraterna föreslår är inte orimlig och kommer inte att sätta någon familj på bar backe.

Att lägga ett fördelat ansvar på stat, kommun – och föräldrar tycker vi är mycket vettigt!

Läs gärna Sanna Raymans ledarinlägg på ämnet:

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/justerad-maxtaxa-ar-inte-orimligt_8454560.svd