Beredning för medborgardialog och mångfald

Ledamot

Carl-Olof Strand Tel: 070-3431946 Epost: carl-olof.strand@telia.se

Carl-Olof Strand
Tel: 070-3431946
Epost: carl-olof.strand@telia.se

Ersättare

Per Lindén Tel: 08-52721937 Epost: per.linden@kristdemokraterna.se

Per Lindén
Tel: 08-52721937
Epost: per.linden@kristdemokraterna.se