Kristdemokrati

Kristdemokrati – vad är det?

Kristdemokratins sätt att utforma politiken är värdeorienterat – i motsats till de mer systemorienterade ideologierna som t ex kommunism och socialism. Den kristna etiken – uppfattningen om hur vi människor bör handla – är grunden för de kristdemokratiska idéerna och den kristdemokratiska politiken.

Vi växer, utvecklas och mognar i gemenskap med men inte på bekostnad av andra människor. Därför betonar kristdemokraterna familjens stora värde, oavsett om den består av en eller två föräldrar och barn, i motsats till liberalismen som mer betonar den enskilda individen. Enligt kristdemokratisk uppfattning har vi var och en ett stort ansvar för både andra människor och för den materiella miljön och naturresurserna. Varje åtgärd idag påverkar både vår samtid och våra efterkommande. Ekonomisk tillväxt får inte ske på bekostnad av andra människor eller miljön.

Det kristdemokratiska samhällsarbetet bygger på en människosyn där varje människa är unik och har ett lika värde oavsett om hon är ung eller gammal, kvinna eller man, frisk eller handikappad, av svenskt eller utländskt ursprung. Delaktighet, inflytande och ansvar är förutsättningar för ett bra samhälle. Den enskilda människan har rätt till delaktighet i de beslut som rör den egna personen. Vid all kommunal planering och verksamhet måste medborgarna och deras önskemål sättas i centrum. Den kommunala organisationen är till för medborgarna. Inte tvärtom. Besluten skall fattas så nära Tyresöborna som det är möjligt och effektivt. Kristdemokratin strävar efter ett samhälle där fler är med och bestämmer. Dialogen är viktig vid all planering och allt beslutsfattande i kommunen. Vi önskar att många fler engagerar sig i vårt arbete för att forma Tyresös framtid.

I Kristdemokraterna Tyresö, lokalavdelning i Kristdemokratiska partiet, kan alla Tyresöbor som omfattar de kristdemokratiska idéerna bli medlem i. Du kan läsa mer om de kristdemokratiska värderingarna på partiets hemsida