Valnämnd

Vice ordförande

Janis Salts Tel: 070-7728068 Epost: janis.salts@kristdemokraterna.se

Janis Salts
Tel: 070-7728068
Epost: janis.salts@kristdemokraterna.se

Ersättare

Karin Pålsson Tel: 073-6812843 Epost: karin.palsson@home.se

Karin Pålsson
Tel: 073-6812843
Epost: karin.palsson@home.se