Regeringen minskade Umeå kommuns kostnader

Interpellation
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden beslutade regeringen att halvera arbetsgivaravgiften för de som är under 26 år. Åtgärden genomfördes i två steg – åren 2007 och 2009. Beslutet innebar att det blev billigare att nyanställa ungdomar i förhållande till att nyanställa äldre. Därmed sänktes tröskeln för arbetsgivare att våga satsa på unga förmågor. Läs mer

Fattade personalutskottet ett ogiltigt beslut?

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
Den 17 december 2013 sammanträdde personalutskottet i Umeå kommun. Ett av ärendena var konvertering av visstidsanställningar. Förslaget riktade sig till personer som har haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Läs mer

Bottenbetyg för Umeås bygglovshantering – igen

Interpellation
Till Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S)
I SKL:s ”Öppna Jämförelser Företagsklimat 2013” får företagen säga sitt om kommunernas bygglovshantering. För Umeås del är det ingen rolig läsning. I rankningen hamnar Umeå på plats 126 av 139 med ett NKI (Nöjd-Kund-Index) på 50. Det är en bra bit från de bästa kommunerna som har ett NKI på över 80. Kommuner med bottenbetyg får kritik för bland annat brister i effektivitet och bemötande. Läs mer

Hur ska succén med LOV vidareutvecklas?

Interpellation
Till Socialnämndens ordförande Eva Andersson (S)
I slutet av maj månad beslutade Socialnämnden att tillsätta en utredning för att undersöka konsekvenserna av införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. För en tid sedan redovisades slutsatserna för Socialnämnden och de visar tydligt att valfrihetssystemet har inneburit en succé. Läs mer

Vad blir kostnaderna för Kulturväven?

Enkel fråga
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
Kulturväven är ett ämne som debatteras livligt och som rör upp känslor bland Umeåborna. Även inom Socialdemokraterna går meningarna isär. I en artikel i Västerbottens-Kuriren (6/11) gick Kulturnämndens ordförande Tomas Wennström (S) till hårt angrepp mot Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). Bakgrunden var att Tomas Wennström ifrågasatte om de pengar som Kulturnämnden har fått för att hyra yta på Kulturväven räcker. Läs mer

Inför socialrådgivning på nätet

Alliansmotion till kommunfullmäktige
Allians för Umeå vill att kommunen ska erbjuda socialrådgivning på nätet via sin hemsida. Dit ska invånare kunna vända sig med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. Syftet är att göra socialrådgivning mer tillgänglig och avdramatiserad. Läs mer

Inför alkoholfri klass inom högstadieskolan!

Motion till kommunfullmäktige
Västerbotten har en tradition av att ligga i framkant då det gäller att satsa på folkhälsoprojekt. Exempel på detta är Norsjö-satsningen, som gav eko runt om i Sverige med nyckelhålsmärkningen. Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) visar resultat efter 25 år. Till exempel har dödsfallen i hjärtsjukdom halverats under denna tid. Läs mer