Kristdemokraterna kräver svar om LOV

Pressmeddelande
När kommer lagen om valfrihetssystem (LOV) att införas inom fler verksamheter i Umeå kommun? Den frågan ställer Kristdemokraternas gruppledare Veronica Kerr (KD) i en interpellation till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S).
I slutet av maj månad beslutade socialnämnden att tillsätta en utredning för att undersöka konsekvenserna av införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. För en tid sedan redovisades resultaten för socialnämnden.

– Granskningen visar att det har blivit ett ökat fokus på kvalitet och att brukarnas behov tillgodoses bättre. I rapporten pekar även företrädare för den kommunala hemtjänsten på att valfrihetssystemet gör den egna verksamheten mer kvalitativ, säger Veronica Kerr.

Enligt utredningen har lagen om valfrihetssystem lett till att kommunen har förbättrat sin budgetdisciplin. En rapport av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting visar även att äldres nöjdhet med hemtjänsten som helhet har ökat i Umeå.

– Valfrihetssystemet inom hemtjänsten är en succé. Därför vill jag nu veta när LOV kommer att införas inom andra verksamheter som särskilt boende och handikappomsorg, säger Veronica Kerr.

För mer information:
Veronica Kerr (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
tel. 070-259 55 95

Erik Palmgren, politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
070-347 54 88