Pressmeddelande om dispenser från miljözonens regelverk

Pressmeddelande
Snedvrider kommunen konkurrensen genom att bevilja dispenser från miljözonens regelverk? Den frågan ställer gruppledaren Veronica Kerr (KD) och kommunfullmäktigeledamoten Anders Sellström (KD) i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). Läs mer

Hur arbetar kommunen för att stärka återbruket?

Interpellation
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
Återbruk är ett miljövänligare alternativ än återvinning, eftersom det minskar nytillverkning och konsumtion av nya varor. Trots det slängs det alldeles för mycket funktionsdugliga möbler, husgeråd, leksaker m.m. i sopcontainrarna på återvinningscentralerna. Det är ett enormt slöseri att inte återbruka föremålen! Läs mer

Uppladdning i Göteborg!

görangbg
Kommun- och landstingspolitiska dagar
Nu är 1 300 kristdemokrater samlade för Kommun- och landstingspolitiska dagar i Göteborg. Det blir två dagar med intressanta seminarier om allt från framtidens äldreomsorg, en skola för hela livet och landsbygdens framtid till EU-samarbetets utmaningar. Och förstås tal av vår partiledare Göran Hägglund! Vi firar även partiets 50-årsjubileum och har kickoff inför valrörelsen!