Red ut oklarheter om värdighetsgarantierna!

Insändare i VK
I februari beslutade Socialnämnden att äntligen anta lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Umeå kommun. De har arbetats med och bearbetats under lång tid och synpunkter har kommit från politiken, personal, brukare och anhörigorganisationer för att det viktigaste skulle komma med. Syftet är att förtydliga för brukare och anhöriga vad exakt de kan förvänta sig av Umeå kommuns äldreomsorg.

En värdighetsgaranti har länge varit en hjärtefråga för Kristdemokraterna och något som vi har arbetat för under många år. Men trots att dessa nu är beslutade så kvarstår frågetecken om var man ska vända sig när garantierna inte uppfylls eller om man över huvud taget kan förvänta sig något i gensvar av kommunen.

Det som skiljer värdighetsgarantier från vanliga kvalitetsdeklarationer är att de ska vara tillgängliga både för brukare och anhöriga, men ännu efter två månader finns inte  de lokala värdighetsgarantierna på Umeå kommuns hemsida. Umeå ska garantera en god äldreomsorg och värdighetsgarantierna får inte glömmas bort som inaktuella hyllvärmare.

Äldre ska kunna fortsätta leva sina liv utan att behöva göra avkall på sin identitet och integritet. Kristdemokraterna kommer att fortsätta att uppmärksamma behovet av en lokal värdighetsgaranti i äldreomsorgen och det är därför av yttersta vikt att ovan nämnda oklarheter reds ut så snart som möjligt. Inte förrän då kan införandet få full effekt.

Veronica Kerr
Gruppledare för Kristdemokraterna och 1:e vice ordf i socialnämnden