Glasögonbidrag

Barn drabbas hårt om deras föräldrar har det svårt ekonomiskt. Därför blir jag mycket glad när jag får positivt besked i en fråga som vi Kristdemokrater har drivit under många år, nämligen att Alliansen i landstinget återinför glasögonbidrag till barn från och med 2014.

Landstingets glasögonbidrag till barn togs bort 2004 av den dåvarande majoriteten, och Stockholms Läns Landsting är för tillfället det enda landstinget i Sverige som inte ger bidrag till barns glasögon. För en barnfamilj blir det kostsamt om barnen ofta ska ha nya glasögon, och det drabbar unga familjer just i den period av livet då de har som minst pengar att röra sig med. Glasögon är ett viktigt hjälpmedel för barn, och det är helt oacceptabelt att barn kan riskera att hamna efter i skolan på grund av de inte har råd med glasögon. För landstinget är det en liten utgift, men det spelar en stor roll för alla barnfamiljer som får ta del av bidraget.

”Nu ska vi bli bäst i landet inom det här området” säger min partikollega landstingsrådet Stig Nyman. Detta är en mycket god nyhet och jag ser fram emot att även barnen i Upplands Väsby kommer att kunna få hjälp med denna viktiga del av sin hälsa och välmående.

Maria Fälth

Välkommen till Kristdemokraterna i Väsby

Kristdemokraterna i Upplands Väsby ingår i Allians för Väsby som vann valet 2006 och 2010.
Maria Fälth är vårt kommunalråd.

Eftersom Maria också är ordförande i Social- och äldrenämnden ligger mycket av vårt fokus på just social- och äldrefrågor, men vi har ju representation i alla nämnder och styrelser i vår kommun, och det gör att vi har insyn i och är med och påverkar en stor del av de politiska besluten i Väsby.

Här på hemsidan skriver vi främst betraktelser om verkligheten samt berättar om vad vi gör för dig som väsbybo.

 

Redaktör är politiske sekreteraren Mikael Valier.