Ta ställning för en Vit Jul

vit flaskaVet du att var tionde barn känner oro inför julen? Inte för att tomten ska ge fel julklappar, utan för att han ska vingla och lukta sprit. Cirka 385 000 barn växer upp i Sverige med föräldrar som har ett riskfyllt drickande. När mammas kramar plötsligt känns annorlunda, när fasters skämt blir omöjliga att förstå eller när morfar luktar konstigt, då står inte längre julen för en trygg och harmonisk gemenskap.

Det ska vara kul med jul!

När skolor och fritidsaktiviteter stänger under julen försvinner ett andningshål för många barn som lever i familjer med riskbruk eller missbruk. Med Vit Jul som samlingsnamn arrangeras en rad roliga och alkoholfria aktiviteter runt om i landet där alla barn är välkomna, både de som verkligen behöver det och de som bara vill komma och ha roligt. På hemsidan www.vitjul.se kan du se vilka aktiviteter som planeras i Stockholmstrakten. Du kan också läsa om varför andra väljer att fira en Vit Jul och om barns ljusa och mörka julminnen, och framför allt bestämma dig för om du också vill ta ställning för en Vit Jul.

 Klarar du tre dagar utan alkohol?

– Vi vill få fler vuxna att avstå alkohol under julhelgen. Därför stöttar vi kampanjen Vit Jul.

Ta ställning du också och skippa alkoholen under julafton, juldagen och annandagen i år!

Om du kan lova att avstå drycker med en alkoholhalt över 2,25 % räknas det som ett ställningstagande, och då kan du registrera ditt ställningstagande på www.vitjul.se.

Även om du inte själv ska fira jul tillsammans med barn kan du göra ett ställningstagande i solidaritet med alla barn som förtjänar en Vit Jul.

Oskar Jalkevik                                            Maria Fälth (KD)

Ordf. IOGT-NTO Stockholm distrikt          Ordf. Social- och äldrenämnden Upplands Väsby

Stärk civilsamhället

Nyligen när den fantastiska organisationen Missing People ytterligare en gång visat att medmänniskors engagemang är ofantligt stort, fick en av skallgångspersonerna frågan från en reporter om inte ”samhället” istället borde ansvara för det arbetet.

Den frågan sätter fingret på ett problem i den svenska debatten. Den bygger ju på föreställningen att Missing People inte skulle vara en del av samhället, och att bara det vi bekostar gemensamt fullt ut kan räknas dit. Med ett sådant synsätt utestängs massor av människor, och ett enormt engagemang, från det som kallas samhället.

Det ideella arbetet ökar i Sverige och motsvarar i dag över 400 000 heltidstjänster per år. Det är dubbelt så många som landets tio största arbetsgivare tillsammans.

Under lång tid har frivilligarbete och socialt engagemang baktalats, främst av krafter med en politisk agenda. Men det är viktigt att inse att välfärd handlar om så mycket mer än skatter och politik.

Ett samhälle som inte vill lämna någon i bakvattnet har inte råd att rynka på näsan åt vare sig medmänskligt engagemang eller konstruktiva idéer. Politikens inriktning behöver handla mer om hur vi kan uppmuntra samhälleligt engagemang.

Vi kristdemokrater vill både uppmuntra och underlätta för den ideella sektorn, som vi ser som ett nödvändigt komplement till den offentliga. Vi vill bidra till att bygga bort just den kultur av antiidealism som har präglat Sveriges politiska debatt i flera decennier – samma kultur som fick tv-reportern att likställa samhället med staten.

Under hundra år av politisk debatt har konfliktlinjen gått mellan vad som kan anses vara det offentligas roll och vad människor, ensamma eller tillsammans, kan lösa på egen hand.
Det som ofta glöms bort är att den gränsen är flyttbar. Det vi själva tar ansvar för behöver inte hamna på skattsedeln.

När vi kombinerar det offentliga med det ideella får vi en både mänskligare och bättre välfärd. Därför är det nu hög tid att släppa loss det Frivilliga Sverige.

Det civila samhället är ett kitt i ett värdigt samhälle.

Maria Fälth (KD)

Barnkonventionen kan bli svensk lag

Nu ska regeringen utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera FN:s Barnkonvention i svensk lag. Det här är riktigt goda nyheter.

Kristdemokraterna har länge arbetat för att få till stånd en utredning som granskar om en inkorporering av Barnkonventionen skulle stärka barns rättigheter.

Utredaren ska bland annat kartlägga hur barns rättigheter beaktas i lagstiftningen, synliggöra eventuella brister och föreslå kompletteringar och förtydliganden i lagstiftningen för att förstärka barnets rättigheter. Det finns erfarenheter från länder där man redan har inkorporerat barnkonventionen att dra lärdom av inför kommande förslag. Utredningen ska visa om det låter sig göras inom ramen för befintlig lagstiftning eller om det är bäst att inkorporera barnkonventionen i lagen.

Vad utredningen än visar så är det absolut viktigaste att barn tas på stort allvar och att deras bästa alltid sätts i första rummet. Barns rättigheter måste vara starka och okränkbara. Den här utredningen är ett stort steg i rätt riktning, och det är god kristdemokratisk politik.

Maria Fälth