Skolval med kvalitet

Så här i skolvalstider tävlar partierna om att lägga flest förslag för att komma till rätta med de sjunkande skolresultaten. De senaste dagarnas förslag från Socialdemokraterna som går ut på att öka antalet skolår tror vi är helt fel väg att gå. Vad man lär sig i skolan borde vara viktigare än hur många år man tillbringar i skolan. Vi kristdemokrater fokuserar därför på kvalitetssatsningar.skolbarn

Gör vi en jämförelse så ser vi att antalet undervisningstimmar är färre i Sverige än i andra länder i OECD. Det är oroväckande att fler och fler uppgifter lagts på skola och lärare vilket gör att den lärarledda undervisningstiden minskar. Vi kristdemokrater har därför lagt ett förslag om att öka antalet lärarledda undervisningstimmar med fokus på läsning. Om man inte kan läsa eller har dålig läsförståelse är det svårt att inhämta de kunskaper som krävs i övriga ämnen.

Den skola vi minns från vår egen skoltid finns inte längre, och ännu fler förändringar kommer vi att få se, men något som inte kommer att försvinna är behovet av kompetenta lärare. Lärarna och lärarnas kompetens är A och O. Vi måste göra läraryrket attraktivt igen så att de goda lärarna, som kan vara helt avgörande för unga människors framtid, väljer att stanna kvar i yrket, och vi måste se till att de nya lärare som utexamineras är rätt rustade.

Journalisten Mustafa Can har berättat om hur en enda lärare vände den negativa utvecklingen i hans eget liv genom att uttrycka sig klart, ta sig tid att förklara och ha höga disciplinkrav kombinerat med ett gott humör. Läraren fick honom att tro att allt var möjligt trots att han kände sig underlägsen både socialt och kulturellt. Mustafa: ”- Ett bra kriterium på en bra lärare är inte hur många frågor han ställer till sina elever … Utan hur många frågor eleverna ställer till honom.”. En sådan lärare är svårt att lagstifta fram men de finns där ute i verksamheten och måste lyftas som viktiga för en god samhällsutveckling och för att unga människor skall hitta en framtidstro. Vi tror på lärarna.

 

Maria Fälth                                               Annika Eclund
Kommunalråd (KD)                                 Riksdagsledamot, skolpolitisk talesperson (KD)