Höjd hemtjänstersättning

Social- och äldrenämnden har bestämt sig för att höja ersättningen till företagen som levererar hemtjänst till Upplands Väsbyborna.
– För att det ska bli kundvänligare, säger Maria Fälth (KD), ordförande.

Måndagens sammanträde i social- och äldrenämnden innehöll, enligt ordföranden Maria Fälth, ingen dramatik.
– Allt gick som planerat och det fanns inga kontroversiella punkter.gamla händer

Men ett beslut som gick mot strömmen, åtminstone sett till nyhetsrapporteringen landet runt, gällde kostnader för hemtjänsten. Där bestämde sig nämnden nämligen för att betala ut 1,5 miljoner mer. – Vi tog beslut om höjda ersättningsnivåer till de privata utförarna. Vi tar bort skillnaderna mellan personlig omsorg och serviceinsatser (till exempel städning, red. anm.), där vi tidigare har betalat mindre för de senare, säger Maria Fälth.
Varför har ni betalat olika mycket tidigare?
– Förhoppningen var väl att litet mindre kvalificerad personal skulle göra de enklare insatserna, inte undersköterskor. Men så har det inte blivit. Då blev det knasigt att ha olika taxor, när det handlade om samma personal. Social- och äldrenämnden har budgeterat för ökade kostnader med 1,5 miljoner.
– Det stora skälet för att göra det här är egentligen att det ska bli mera kundvänligt. Nu kan kunden, ”Pelle”, få 30 timmar per vecka och sedan komma överens med utföraren hur det ska gå till.
– Det blir mindre detaljstyrning från kommunens sida, säger Maria Fälth, som jobbat för förändringen under flera år.